Bachelorprisen 2016

Jordemoderforeningens bachelorpris blev uddelt på kongressen. Med i opløbet om prisen var tre meget forskellige projekter, som handler om MRSA, rebozo og en lille hue.

Evnen til at overraske, bryde med fordomme og dermed gøre os klogere er noget af det, som er kendetegnende ved året tre prisvindende projekter. Det fortalte formanden for priskomiteen Trine Marcussen Allerslev, da hun begrundede valget af de tre projekter.

Førstepladsen blev indtaget af et projekt, der som Trine Marcussen Allerslev udtrykte det, var blevet priskomiteens lille baby, selv om de som udgangspunkt ikke havde de store forventninger til det.

Vinderprojektet er "På med huen" – Et bachelorprojekt om huens effekt på hypotermi og mor-barntilknytningen” af Malene Køster Nytofte-Bæk.

Trine Marcussen Allerslev beskrev, hvordan projektet stiller spørgsmålstegn ved brugen og nytten af huen, som ellers altid blot tages for givet. Trine Marcussen Allerslev sagde:

– Jeg husker selv, hvordan vi udleverede huen til de nyfødte med historier om 90-årige damer, der strikkede dem med deres gigtplagede hænder. Selv stillede jeg aldrig spørgsmålstegn ved, om barnet skulle have huen på, og argumentet om det store hoved kontra den lille krop og afgivelsen af varme blev købt af alle. Men projektet stiller meget relevant spørgsmålstegn ved brugen af huen, og bringer det ind i en interessant sammenhæng med fænomener som skæve erfaringsrum og sædvane, og lige her får projektet en meget større rækkevidde end bare en hue. For det er netop denne undren og refleksion over praksis, som er vigtig at have med sig hele sit jordemoderliv, og som er en forudsætning for, at faget hele tiden er i bevægelse.

MRSA og rebozo
På andenpladsen kom projektet ”MRSA – en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på? – Et kvalitativt studie af isolationsforanstaltningers betydning for den jordemoderfaglige omsorg” af Katrine Hyldgaard Hansen, Marlene Hartmann Hansen, Mie Løyche Jakobsen og Trille Lykke Wehner.

Projektet føjer nogle vigtige lag til problematikken om isolationsforanstaltningers betydning for jordemoderfaglig omsorg. Men projektet rummer også muligheder for håndteringen af minoriteter i bredere forstand.

– I analyserer meget fint, hvordan viudfordres, når jordemoderens måske vigtigste redskab, nemlig vores fysiske nærvær, ikke kan bruges, begrundede Trine Marcussen Allerslev.

Tredjepladsen gik til et projekt skrevet af Anne Kathrine Thomsen med titlen ”Et lille projekt, før det store projekt – kommende forældres oplevelse af rebozointervention i graviditeten”. Projektet handler ikke blot om en ikke-medicinsk metode, en tørklæde-teknik, men som Trine Marcussen Allerslev forklarede:

– Projektet rækker meget længere ud, ved også at handle om medinddragelse af partneren i graviditeten og ikke mindst ansvarliggørelse af den gravide og hendes partner. Det er en fin og skarp analyse af, hvordan et simpelt redskab som rebozo kan være et redskab til også at arbejde både sundhedsfremmende og familiedannende.

Med de tre priser følger henholdsvis 8.000, 3.000 og 1.000 kr. Læs de tre vinderprojekter på www.jordemoderforeningen. dk/bachelorpris 

Bachelorpriskomiteen består af:

  • Trine Marcussen Allerslev, jordemoder og Master of Public Health (formand for komiteen)
  • Tove Bøttcher, jordemoder, cand.scient.san og udviklings- og kvalitetskoordinator
  • Jane Bendix, jordemoder, cand.scient.san. og ph.d. Stina Kruse Skov, næstformand for Jordemoderforeningen