Hvis du bliver pålagt at aflyse en planlagt ferie

Opdateret den 20-04-20

Når først ferien er varslet/fastsat, kan den som udgangspunktet ikke ændres af hverken din arbejdsgiver eller dig selv, medmindre det aftales. Hvis din ferie ikke er begyndt, kan din arbejdsgiver kun inddrage eller ændre din ferie hvis:

  • Situation er uforudsigelig for arbejdsgiver og begrundet i væsentlige driftsmæssige hensyn og
  • det er nødvendigt, at det er netop dig, som udfører arbejdet.

Hvis din arbejdsgiver beslutter at udskyde din ferie eller beder dig om at aflyse en ferierejse, har du krav på erstatning af eventuelt økonomisk tab i den forbindelse. Det er Beskæftigelsesministeriets vurdering, at bestemmelsen kan finde anvendelse i denne særlige situation med COVID-19, hvis betingelserne ovenfor i øvrigt er opfyldt.

I lyset af Coronakrisen har folketinget vedtaget en midlertidig lov, der fraviger ferielovens regler. Hvis det pga. din arbejdssituation ikke har været muligt at afholde ferie, er der mulighed for at overføre ferie fra ferieåret 2019/2020. Ferien skulle efter ferieloven og ferieaftalerne have være afholdt inden udgangen af april 2020, men kan i medfør af den nye lov om overførsel af ferie helt ekstraordinær overføres til det forkortede ferieår fra 1. maj til 31. august 2020. Hvis du ønsker det kan 5. og 6. ferieuge udbetales. 1-4 ferieuge kan ikke udbetales men skal overføres til det forkortede ferieår.

Hvis din arbejdsgiver mod dit ønske, vil ændre din ferie, skal du kontakte din tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig.

Hvis Sundhedsstyrelsen aktiverer Epidemilovens § 26 om, at der kan fastsættes regler om lægers og andre autoriseredes medvirken i bekæmpelse af smitsomme sygdomme, kan situationen ændre sig, og det kan ikke afvises, at sundhedsmyndighederne beslutter, at planlagt ferie kan inddrages eller ændres. Vi vil opdatere her på hjemmesiden og til din tillidsrepræsentant, hvis det bliver aktuelt.