Retssag

En tidligere jordemoder stod i december 2023 tiltalt for tre forhold ved retten i Lyngby.

I PDF’en herunder kan du læse de tre tiltalepunkter, rettens overvejelser og den endelige dom. Det hele er refereret fra dombogen.

Vi omtaler i gennemgangen i PDF’en kvinden som ”tidligere jordemoder”, da kvinden undervejs i sagsforløbet selv valgte at deponere sin autorisation.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du som privatpraktiserende jordemoder skal agere i en situation, hvor en kvinde ønsker at føde hjemme mod faglig anbefaling med dig som jordemoder, kan du altid kontakte Jordemoderforeningen for råd og vejledning.

Regionen er nemlig forpligtet til at stille jordemoderhjælp til rådighed ved hjemmefødsler, også ved de forløb, hvor der kan være faglige forhold, der taler imod en hjemmefødsel. Varetagelsen af fødsler mod faglig anbefaling er således en opgave, der primært ligger i regionalt regi. Som privatpraktiserende er du derfor ikke forpligtet til at varetage disse fødsler.

Læs mere om retsagen