Valgår i Jordemoderforeningen

Valg

Der er i 2023 valg til næstforperson, kredsforpersoner og urafstemningsvalgte til Hovedbestyrelsen. Forpersonen for JSL vælges ikke på nuværende tidspunkt. Hun vælges på JSL’s stormøde, som ligger i efteråret.

Næstforpersonen vælges for 4 år, kredsforpersonerne vælges for 3 år, og de urafstemningsvalgte til Hovedbestyrelsen vælges for 2 år.

De urafstemningsvalgte til Hovedbestyrelsen skal som udgangspunkt kommer fra medlemsgrupper, som ikke er omfattet af de regionale overenskomster. Hvis der ikke opstiller nogen herfra, kan medlemmer på regional overenskomst stille op.  

Senest den 5. april 2023 kl. 12.00 skal kandidaturerne være indsendt til Jordemoderforeningen på sek@jordemoderforeningen.dk. Kandidaturerne skal være accepteret af kandidaten selv og vil typisk være indsendt af denne.

Der er ikke mere krav om stillere til nogen af posterne.

Hvis der kun er en person opstillet til en post, er denne valgt. Hvis der er flere opstillet, skal der afholdes valg.

I tilfælde af valg sender Hovedbestyrelsen valgmateriale ud senest den 30. april. Der er frist for at stemme den 25. maj kl. 16.00.

For næstforperson og kredsforpersoner gælder, at hvis der er flere end to kandidater, der stillere op til en post, og ingen af kandidaterne opnår mere end halvdelen af de afgivne stemmer, så skal der være omvalg blandt de to, der har opnået flest stemmer.

Valget om de urafstemningsvalgte til Hovedbestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

Tidsplan

5. april kl. 12.00Opstillingsfrist til næstforperson, kredsforperson og urafstemningsvalgte til Hovedbestyrelsen
30. aprilHovedbestyrelsen udsender stemmemateriale
25. maj kl. 16.00Frist for afstemninger
Hurtigst muligtEvt. omvalg for næstforperson og kredsforpersoner
juniDe valgte tiltræder