OK24: Vilhelmine har to års anciennitet som jordemoder

Vilhelmine har været ansat i to år på et regionalt sygehus på fuld tid og i skiftende vagter.

Løn

Vilhelmines løn (grundløn, centrale og lokale tillæg) er i dag på 28.418 kr. om måneden

1. april 2024 stiger Vilhelmines løn (grundløn, centrale og lokale tillæg) til 29.555 kr. om måneden

1. januar 2026 stiger Vilhelmines løn (grundløn, centrale og lokale tillæg) til 30.272 kr. om måneden

Tillæg

*Vagttillæg: Vilhelmine arbejder mere end 300 timer om året uden for dagtid. For det får hun fra 1. maj 2024 et tillæg på 578 kr. om måneden stigende til 1.088 kr. om måneden fra 1. januar 2026.

Tillæg for at arbejde aften, nat og i weekender øges med 5 procentpoint.

Pension

Vilhemine får i dag indbetalt 4.098 kr. om måneden i pension. Pr 1. januar 2026 får hun indbetalt **5.146 kr. om måneden.

Samlet set stiger Vilhemines løn med 3.990 kr. om måneden over to år.

Læs mere om hvordan overenskomsten er sat sammen og læs om andre eksempler på jordemødres løn

*Vagttillægget indføres 1. maj 2024 og stiger igen 1. januar 2026. Tillægget forudsætter, at jordemoderen har mindst 300 timer om året (svarende til i gennemsnit 25 timer om måneden) uden for almindelig dagtjeneste (aften, nat, weekend og søgnehelligdage).

**Jordemoderen kan vælge at få udbetalt den del af pensionen, der ligger ud over 15 procent som løn eller opsparing i PKA.


Sådan har vi lavet beregningerne

Tallene er baseret på område 0, det vil sige det laveste områdetillæg.

Data er hentet fra Regionernes og kommunernes løndatakontor + egne beregninger.

Lokale tillæg er medregnet. Sådanne tillæg vil få samme procentvise stigning som centralt aftalt løn.

Beregningerne tager udgangspunkt i fuldtidsbeskæftigelse.