Ok24: Rasha er vicechefjordemoder

Rasha er vicechefjordemoder på et regionalt sygehus. Hun arbejder på fuld tid uden vagter.

Løn

Rashas løn inkl. lokale tillæg er i dag på 47.216 kr. om måneden.

1. april 2024 stiger Rashas løn inkl. lokale tillæg til 49.104 kr. om måneden.

1. januar 2026 stiger Rashas løn inkl. lokale tillæg til 50.299 kr. om måneden

Tillæg

Et tillæg til ledere finansieret af midler fra trepart giver Rasha et månedligt tillæg på 1.140 kr.

Pension

Rasha får i dag indbetalt 8.215 kr. om måneden i pension. Pr. 1. oktober 2025 får hun indbetalt *9.974 kr. om måneden.

Samlet set stiger Rashas løn med 5.982 kr. om måneden over to år

Læs mere om hvordan overenskomsten er sat sammen og læs om andre eksempler på jordemødres løn

*Jordemoderen kan vælge at få udbetalt den del af pensionen, der ligger ud over 15 procent som løn eller opsparing i PKA.


Sådan har vi lavet beregningerne

Tallene er baseret på område 0, det vil sige det laveste områdetillæg.

Data er hentet fra Regionernes og kommunernes løndatakontor + egne beregninger.

Lokale tillæg er medregnet. Sådanne tillæg vil få samme procentvise stigning som centralt aftalt løn.

Beregningerne tager udgangspunkt i fuldtidsbeskæftigelse.