OK24: Lena har 19 års anciennitet som jordemoder

Lene er ansat på et regionalt sygehus på fuld tid og varetager elektive sectio uden vagter

Løn

Lenas løn er i dag på 35.521 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden

1. april 2024 stiger Lenas løn til 36.942 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden

1. januar 2026 stiger Lenas løn til på 37.841 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden

Tillæg

*Anciennitetstillæg: Fra 1. januar 2025 får Lena et anciennitetstillæg på 1.480 kr. om måneden. Tillægget stiger til 1.765 kr. om måneden 1. januar 2026.

Pension

Lena får i dag indbetalt 5.122 kr. om måneden i pension. Pr. 1. januar 2026 får hun indbetalt **6.499 kr. om måneden.

Samlet set stiger Lenas løn med 5.462 kr. om måneden over to år.

Læs mere om hvordan overenskomsten er sat sammen og læs om andre eksempler på jordemødres løn

*Anciennitetstillæg gives til regionalt ansatte jordemødre med fire års anciennitet eller derover på overenskomsten for ikke-ledere, dog ikke ansatte i atypiske stillinger eller ansatte efter protokollat for kandidater, med fire års anciennitet eller derover

 **Jordemoderen kan vælge at få udbetalt den del af pensionen, der ligger ud over 15 procent som løn eller opsparing i PKA.


Sådan har vi lavet beregningerne

Tallene er baseret på område 0, det vil sige det laveste områdetillæg.

Data er hentet fra Regionernes og kommunernes løndatakontor + egne beregninger.

Lokale tillæg er medregnet. Sådanne tillæg vil få samme procentvise stigning som centralt aftalt løn.

Beregningerne tager udgangspunkt i fuldtidsbeskæftigelse.