OK24: Laura har ni års anciennitet som jordemoder

Laura har været ansat i ni år på et regionalt sygehus på fuld tid og i skiftende vagter.

Løn

Lauras løn er i dag på 34. 684 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden.

1. april 2024 stiger Lauras løn til 36.071 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden.

1. januar 2026 stiger Lauras løn til 36.949 kr. (grundløn, centrale og lokale tillæg) om måneden.

Tillæg

*Vagttillæg: Laura arbejder mere end 300 timer om året uden for dagtid. For det får hun fra 1. maj 2024 578 kr.  stigende til 1.088 kr. i tillæg om måneden.

Tillæg for at arbejde aften, nat og i weekender øget med 5 procentpoint.

**Anciennitetstillæg: Fra 1. januar 2025 får Laura et anciennitetstillæg på 1.480 kr. om måneden. Tillægget stiger til 1.765 kr. om måneden 1. januar 2026.

Pension

Laura får i dag indbetalt 5.001 kr. om måneden i pension. Pr. 1. januar 2026 får hun indbetalt ***6.531 kr. om måneden.

Samlet set stiger Lauras løn med 6.648 kr. om måneden over to år.

*Vagttillægget indføres 1. maj 2024 og stiger igen 1. januar 2026. Tillægget forudsætter, at jordemoderen har mindst 300 timer om året (svarende til i gennemsnit 25 timer om måneden) uden for almindelig dagtjeneste (aften, nat, weekend og søgnehelligdage).

**Anciennitetstillæg gives til regionalt ansatte jordemødre med fire års anciennitet eller derover på overenskomsten for ikke-ledere, dog ikke ansatte i atypiske stillinger eller ansatte efter protokollat for kandidater, med fire års anciennitet eller derover

 ***Jordemoderen kan vælge at få udbetalt den del af pensionen, der ligger ud over 15 procent som løn eller opsparing i PKA.

Læs mere om hvordan overenskomsten er sat sammen og læs om andre eksempler på jordemødres løn


Sådan har vi lavet beregningerne

Tallene er baseret på område 0, det vil sige det laveste områdetillæg.

Data er hentet fra Regionernes og kommunernes løndatakontor + egne beregninger.

Lokale tillæg er medregnet. Sådanne tillæg vil få samme procentvise stigning som centralt aftalt løn.

Beregningerne tager udgangspunkt i fuldtidsbeskæftigelse.