OK24: Forlig mellem Jordemoderforeningen og kommunerne

Overenskomsten er to-årig og har en økonomisk ramme på 8,8 procent.

Inden for denne ramme skal alle forbedringer – løn, pension, forbedret barsel mv. – finansieres.

Forliget på det kommunale område indeholder udmøntning af overenskomstmidlerne.

Trepartsaftalen gælder ikke for jordemødre ansat på det kommunale område.

Læs om overenskomstens elementer og om hvad den kommer til at betyde for lønudviklingen.

Overenskomsten indeholder to hovedelementer:

Den generelle aftale fastsætter generelle lønforhøjelser. Stigningen er samlet over to år på 6,53 procent inkl. reguleringsordning. De procentvise lønstigninger gives til alle jordemødre.

1. april 2024 stiger lønnen 4 procent. De øvrige stigninger sker i løbet af overenskomstperioden.

Organisationspuljen er på 2 procent og bruges til organisationsspecifikke krav.

Midlerne bruges til forhøjelse af pensionsprocenten med 2,22 procentpoint – fra 17,04 procent til 19,26 procent (basisoverenskomst) og fra 18,4 procent til 20,62 procent (lederoverenskomst).

Jordemoderen kan vælge, at den del af pensionen, som overstiger 15 procent, kan:

  • indbetales til pension
  • udbetales som løn
  • indbetales til en opsparingskonto gennem PKA.

Andre elementer i overenskomsten

Mere lønret til fædre, medmødre mv.

Pensionsindbetaling til pensionister

Forbedrede forhold for tillidsrepræsentanter

Genforhandling af aftalen mod slutningen af overenskomstperioden for at sikre, at vi kan indhente et eventuelt lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked inden for overenskomstperioden, så vi ikke tager et efterslæb med ind i OK26-forhandlingerne.