Generalforsamling i fagklub for privatpraktiserende

Generalforsamling i fagklub for privatpraktiserende

Tid:
Sted:
Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3 7100 Vejle
Kontaktperson: Mette Busk, meb@jordemoderforeningen.dk

Fagklub for privatpraktiserende afholder generalforsamling d. 28/5-24 kl. 13.45-15.00.

Du kan deltage i generalforsamlingen som en del af den faglige dag for privatpraktiserende eller ved virtuel deltagelse til generalforsamlingen.

Tilmeld dig den faglige dag her.

Tilmeld dig virtuel deltagelse til generalforsamlingen her.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. d. 14/5-24 kl. 13.45. Forslag sendes til formand Mona Bindner på mail: bindner@hotmail.com

Generalforsamlingen er for medlemmer af Fagklub for privatapraktiserende. Fagklub for privatpraktiserende er for jordemødre, der driver egen jordemoderfagligvirksomhed og har et aktivt medlemsskab af Jordemoderforeningen. Det er gratis at være medlem af fagklubben. Du kan læse mere og melde dig ind her.