’Jordemoderkaffe’ - Bliv klogere med Jordemoderforeningen

’Jordemoderkaffe’ er Jordemoderforeningens nye virtuelle forum, hvor Jordemoderforeningens formandskab og sekretariat tager aktuelle emner op i en ’talk’, alene eller sammen med relevante gæster.

Jordemoderkaffe’ sendes live på Jordemoderforeningens Facebookside, hvor du kan stille spørgsmål undervejs.

Hvis du ikke har mulighed for at se med live, kan du gense en optagelse af talken i Facebook. Vi arbejder på, at også ikke-Facebookbrugere kan se med.

’Jordemoderkaffe’ har i bedste jordemoderstil ikke en fast sendetid, men der vil blive planlagt et par ’talks’ om måneden. Hvis du har forslag til emner til en kommende talk, er du velkommen til at kontakte Jette Poder på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Kommende talks

26. august kl. 13-14: ”Forstår din løn – tjener en poder mere end en jordemoder?” Her vil forhandlingschef Klaus Groth-Andersen fortælle om løn fra forskellige vinkler. Hvordan udvikler din løn sig over årene? Hvordan er det nu med pension af de forskellige løndele? Hvad skal du specielt skal holde øje med på lønsedlen? Kan det bedre betale sig at tage timelønsarbejde som poder? Mette Rotesan, næstformand og tidligere tillidsrepræsentant, deltager som samtalepartner

13. september kl. 10-11: Katja Schrøder og Mie de Wolff, hhv. tidligere og nuværende formand for Dansk Jordemoderfagligt Selskab, fortæller om selskabet. Hvad er nået, hvad er planerne, hvordan er samarbejdet med Jordemoderforeningen. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner.

Afholdte talks

23. juni kl. 11-12: Annika Hoydal, formand for den færøske jordemoderforening, fortæller om jordemoderkonflikten på færøerne i 2018. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner. Se talken (video) Lyt til talken (lydfil)

15. juni kl. 10-11: Lise Johansen, direktør i Kvinderådet, taler om ligeløn, den tidligere lønkommission, EU-regler for ligeløn, lønstrukturer og sammenligning af løn. Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, deltager som samtalepartner.
Se talken  (video)  Lyt til talken (lydfil)