Ny bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde 

1. juli 2024 træder den nye bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde i kraft. 

Foto: Heidi Lundsgaard

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelsen fra 1. januar 2024, der var midlertidig, idet beskrivelse af jordemødres anvendelse og ordination af vacciner og øvrige lægemidler endnu ikke var indarbejdet. 

Nu er et afsnit om anvendelse og ordination af vacciner og øvrige lægemidler kommet med, men har først virkning fra om et år – 1. juli 2025. 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at man afventer tilpasninger i FMK (Fælles Medicinkort), der reelt gør det muligt at kunne anvende de anførte lægemidler og vacciner.  

Det ændrer dog ikke ved, at en jordemoder i dag, som tidligere, i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel, må  

  • anlægge infiltrations- og overfladeanalgesi af perineum og i vagina samt anlægge pudendusblokade. 
  • give isotonisk saltvand gennem intravenøs adgang. 
  • anvende ilt og inhalationsanalgesi med dinitrogenoxid-oxygen (N2O-O2) i en blanding med mindst 50 procent ilt. 
  • anvende uteruskontraherende midler efter fødslen. 
  • give barnet K-vitamin. 
  • give kvinden injektion med anti-D immunoglobulin og adrenalin. 
  • give svage smertestillende lægemidler. 

Høringssvar 

Jordemoderforeningen påpegede i sit høringssvar til udkast til den endelige bekendtgørelse en række forhold, som foreningen foreslog ændret. 

Jordemoderforeningen pointerede allerede i et tidligere høringssvar til lovgivningen, at der manglede et vigtigt element i lovforslaget, nemlig det forhold, at jordemødre udover at anlægge og suturere epis, også selvstændigt varetager suturering af grad I og II bristninger, samt bristninger i vagina og kønslæber og at det bør fremgå af teksten. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har imødekommet Jordemoderforeningens forslag på flere punkter herunder beskrivelse af suturering af bristninger som et forbeholdt virksomhedsområde.  

Læs den nye bekendtgørelse her. 

Vejledningen 

Vejledningen, der præciserer og tydeliggør rammerne for jordemødres forbeholdte virksomhedsområde, er på vej. 

Efter planen skulle vejledningen være udgivet i foråret 2024, men talrige kommentarer i høringsprocessen har været med til at udskyde offentliggørelsen. 

I følge Styrelsen for Patientsikkerhed forventes det, at vejledningen vil blive offentliggjort inden udgangen af 2024.