Hvordan har vi stemt ved tidligere overenskomster? Og hvornår har vi været i strejke?

Vi har været tilbage i annalerne og fundet stemmeprocenterne ved fornyelserne af overenskomster 25 år tilbage.

To gange har jordemødrene i perioden været i strejke.

Af Anne-Marie Kjeldset

I 1999 var jordemødrene i strejke efter, at et stort flertal stemte nej til KTO-forliget, der omfattede en lang række organisationer. Hovedbestyrelsen anbefalede medlemmerne at stemme nej, hvilket de gjorde med 84 procent. Stemmeprocenten var trods en tilspidset situation på 54 procent.

I 2002 var stemmeprocenten på 55,7 procent for det amtskommunale forlig og 56,3 procent for forliget med Hovedstaden Sygehusfællesskab, H:S.

I 2005 var stemmeprocenten på 49,0 ved det det amtskommunale forlig og 47,0 ved H-S forliget. H:S blev nedlagt ved udgangen af 2007 som led i strukturreformen. Herefter blev H:S’s opgaver varetaget af Region Hovedstaden.

I 2008 var stemmeprocenten på 55,5 ved urafstemningen, der fulgte efter den store sygehusstrejke – der også omfattede jordemødre – på næsten to måneder. Forinden var gået et længere forløb i Forligsinstitutionen, men et forlig blev landet direkte mellem parterne og 81 procent stemte ja.

2011 stemte 53,7 procent og det samme gjaldt i 2013. I 2015 valgte 53 procent at benytte deres ret til at stemme om overenskomstresultatet.

I 2018 have vi den laveste stemmedeltagelse i 25 års-perioden. Den var på 48,6 procent efter et langt forløb med sammenbrud i forhandlingerne, forhandlinger i Forligsen og daglige demonstrationer foran, udsendelse af strejkevarsel og til sidst forlig.

I 2021 stemte 49,5 procent og heraf stemte et flertal ’nej’ til overenskomsten. Jordemoderforeningen er nu er en del af hovedorganisationen Akademikerne, der også er vores forhandlingsorganisation. Jordemoderforeningens afstemningsresultat indgår i Akademikernes samlede resultat, der var et ’ja’.

I 2024 sprang vi alle rekorder med en stemmeprocent på 72,6.

Den 15. april 2024 blev resultatet af OK24-afstemningen i form af fordelingen mellem ’ja’ og nej’-stemmer’ offentliggjort.

98,8 procent af jordemødrene stemte ja til den ny overenskomst.