Vejledningen om jordemødres virksomhedsområde 

Et udkast til revision af ’Vejledning om jordemødres virksomhedsområde’ er sendt i en såkaldt præhøring. Høringsfristen er fredag den 22. marts 2024. 

Vejledningen indgår i revisionen af lovgivningen og den tilhørende bekendtgørelse omkring jordemødre og andre sundhedsautoriserede personer. 

Jordemoderforeningen har gentagende gange opfordret Styrelsen for Patientsikkerhed til at inddrage os i arbejdet, men vi blev mod forventning ikke indkaldt til det initiale samarbejde om vejledningen.  

En præhøring betyder en høring i en afgrænset mindre gruppe, inden det endelige udkast kommer i en bred høring.  

Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab er iblandt denne mindre gruppe. 

Der har været ultrakort høringsfrist, som vi ikke har haft mulighed for at ændre på, og vi har i respekt for præhøringen og det præmature materiale ikke sendt det ud, så alle medlemmer kunne bidrage til høringen. Dette vil vi gøre, når den endelige høring kommer. OG materialet er mere færdigt. 

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, undrer sig over processen omkring vejledningen og har en lang række forbehold overfor formuleringer og prioriteringer i udkastet til vejledningen. 

”Vi kommer sammen med Dansk Jordemoderfagligt Selskab til at afgive et høringssvar. Der er desværre rigtig meget at tage fat på. Efter påske er vi inviteret til møde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi vil uddybe vores høringssvar og pointere muligheder for forbedringer og drøfte manglerne”, siger Lis Munk. 

Efter præhøringen kommer der en egentlig høringsrunde af vejledningen. Denne forventes at blive sendt ud medio april og vil kunne findes på høringsportalen. 

Jordemoderforeningen melder ud, når høringsperioden starter, og vi kommer til at efterlyse input til høringssvar blandt vores medlemmer. 

Læs høringssvaret