Ny lovgivning for jordemødres forbeholdte virksomhedsområde pr 1. januar 2024

Lovgivningen for jordemødres forbeholdte virksomhedsområde er revidereret og området udvidet.

Hvad det betyder for dig som offentligt ansat jordemoder eller som privatpraktiserende kan du læse mere om i en præsentation, som Lis Munk holdt fra privatpraktiserende jordemødre. Samt i en generel gennemgang af lovgivningen med link til denne.

En faglig vejledning, der skal præcisere og konkretisere lovgivningen er endnu ikke udfærdiget.

Jordemoderforeningen kommer til at indgå i dette arbejde, der ligger i regi af Styrelsen for Patientsikkerhed.