Pressemeddelelse: Stort lønløft til jordemødre: Et resultat vi er rigtig glade for, siger Lis Munk

Jordemoderforeningen har sammen med hovedorganisationen Akademikerne indgået aftale med Danske Regioner om en toårig overenskomst på det regionale område. En økonomisk ramme på 8,8 procent giver – sammen med midler fra trepartsforhandlinger – et samlet stort lønløft til jordemødre.

– Det er et rigtig godt overenskomstforlig, der sammen med penge fra trepartsforhandlingerne gør, at jordemødre både opnår en pæn reallønsstigning i den kommende periode, men også indhenter lønudhulingen på grund af inflationen i den forrige overenskomstperiode. Det er et resultat, som vi har grund til at være glade for og stolte af, siger Lis Munk, forkvinde for Jordemoderforeningen.

– Vi har gået efter det, som jordemødrene gerne ville have nemlig løn og pension. Vi har presset på for at få lønstigningen ud til medlemmerne hurtigst muligt og det er lykkedes. Allerede 1. april stiger lønnen med 4 procent og yderligere med 1,76 procent 1. oktober i år, siger hun.

Forliget sikrer, at jordemødre får knap to procentpoint mere på pensionen, så der fremover afsættes 16,41 procent til pension.

En nyskabelse i overenskomstforliget er oprettelsen af en såkaldt opsparingskonto, der betyder, at jordemødrene kan veksle den del af pensionen, der ligger over 15 procent, til løn eller opsparing.

– Det giver den enkelte medarbejder mulighed for at spare op til pauser i arbejdslivet. Det er en ny og spændende vej at gå, men med jordemødres relativt lave pensionsprocent kommer det nok til at tage tid, før vi for alvor kan gøre brug af ordningen, siger Lis Munk.

Det gode resultat for jordemødrene skyldes også, at jordemødrene er en af de grupper, der får del i de ca. 6 mia. kr. fra trepartsaftalen. Det var ikke uden kamp, at jordemødrene i efteråret 2023 kom i spil til disse penge.

– Pengene fra trepartsaftalen er ikke kommet til os af sig selv. Vi har dokumenteret og argumenteret indtil finansministeren erkendte, at jordemødrene er en af de mest vagtbelastede faggrupper på sygehusene – og det var jo et vigtigt kriterie for at få del i pengene – og inddrog os i forhandlinger og forlig, siger Lis Munk.

Pengene fra trepartsaftalen bliver udmøntet som større økonomisk kompensation for at arbejde aften, nat og weekend. Jordemødre med mere end fire års anciennitet får desuden et løntillæg. Dette tillæg bliver udmøntet i starten af 2025 og fuldt indfaset i 2026.

Der en desuden aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025, hvor formålet er at sikre, at den lønmæssige forskel, vi oplevede ved indgangen til OK24 i forhold til lønudviklingen i den private sektor, håndteres senest ved udgangen af 2025.

For yderligere oplysninger og interview kan følgende kontaktes:

Anne-Marie Kjeldset, presse- og kommunikationsansvarlig i Jordemoderforeningen på 21 76 64 04

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, på 28 57 32 10.