Pressemeddelelse: Ansvar og vagtbelastning bør honoreres bedre i offentlig løndannelse

Et arbejde med høj vagtbelastning og et stort selvstændigt ansvar bør vægte højere i den offentlige løndannelse. Opmærksomhed på den hurtige omsætning af jordemødre på de regionale arbejdspladser, bør også være i fokus. Det mener Jordemoderforeningens forkvinde, Lis Munk, efter offentliggørelse af rapporten fra Lønstrukturkomitéen.  

“ Jordemødres selvstændige virksomhedsområde betyder, at vi har ansvar for patienterne og træffer faglige beslutninger uden ordination fra en læge. Men vores arbejde tillægges ikke en værdi, der modsvarer det ansvar” siger Lis Munk.

Komiteen bruger den såkaldte LEU-model (ledelse, erfaring, uddannelse) som grundlag for en lønsammenligning. Disse faktorer forklarer en del af lønsammensætningen, men tager ikke højde for, at jordemødre arbejder under selvstændigt virksomhedsområde.

Et kvindedomineret fag

Jordemoderfaget er landets mest kvindedominerede fag og et af de fag, hvor langt de fleste er beskæftiget i det offentlige sundhedsvæsen – primært i regionerne. Jordemødres løndannelse bliver dermed ikke hjulpet på vej af konkurrence fra alternative jobmuligheder i det private eller positivt påvirket af traditionen for at lønne mandefag højere.

”Målt på fast løn ligger vi sammen med andre personalegrupper med høj andel af kvinder, som arbejder inden for sundhed, social og service, alt for lavt”, siger Lis Munk.

Jordemødre forlader fødeafdelingerne

Der har gennem flere år været tiltagende problemer med at fastholde jordemødre på fødeafdelingerne. Det har flere årsager – herunder en løn, der ikke modsvarer uddannelse, ansvar og vagtbelastning.

Omsætningshastigheden blandt nyuddannede jordemødre er høj. Hver tredje jordemoder er væk fra det akutte arbejde på fødegangene efter 3 år. 8 ud af 10 af dem, der forlader fødegangene, søger helt væk fra at arbejde i regionen. 68 procent har overvejet at forlade job som jordemoder på et hospital.

“Der er jordemødre nok – de søger bare væk fra fødeafdelingerne. Vi er nødt til at finde en permanent løsning på flugten fra de offentlige stillinger, og løn – herunder lokal løndannelse – er en væsentlig del af løsningen,” siger Lis Munk.

Ni ud af ti jordemødre arbejder i skiftende vagter

Lønstrukturkommitéen tager i sin LEU-model heller ikke højde for, at jordemødre i modsætning til mange andre faggrupper arbejder, mens andre sover og at en væsentlig del af deres løn derfor kommer fra tillæg for at arbejde 24/7. Ni ud af ti jordemødre arbejder i skiftende vagter. Det er et kendt vilkår, og det er der en vis honorering for.   

” En analyse baseret kun på de tre parametre bør selvfølgelig ikke indgå i en sammenstilling af faktisk og forventet timeløn, når den forventede løn slet ikke tager højde for arbejdsvilkårene. Jordemødres natarbejde er højintensivt, fysisk hårdt og med høje følelsesmæssige krav. Det skal naturligvis honoreres højere end et arbejde uden vagter,” siger Lis Munk.

Trepart

SVM-regeringen afsatte i deres regeringsgrundlag 3 mia. til løn. Beløbet skal fordeles ved en trepartsforhandling, som bliver sat i gang efter offentliggørelse af Lønstrukturkomitéens rapport.

”Vi kommer til igen og igen at sætte fokus på, at jordemødre skal have løn efter uddannelse, ansvar og belastning. Vi er et af de fag, som regeringen taler så meget og varmt om, fordi vi skal være med til at sikre velfærden fremover. Derfor bliver vi ved med at fortælle højt og bredt, at vi er nødt til at finde permanente løsninger på flugten fra de offentlige stillinger. Og løn er en af de væsentligste løsninger”, siger Lis Munk.

Fakta

En nyuddannet jordemoder tjener 29.821 kr. pr måned – ex vagttillæg og pension. I gennemsnit tjener alle jordemødre 34.566 kr. – ex vagttillæg og pension. Læs mere om jordemødres løn.

Læs mere om jordemødres tilknytning til fødegangsarbejdet.

Læs mere om jordemødres oplevelser af natarbejde

Yderligere oplysninger og for kontakt til forkvinde Lis Munk kan presseansvarlig i Jordemoderforeningen Anne-Marie Kjeldset kontaktes på 21 76 64 04