Da aborten blev fri

I år er det 50 år siden, at Folketinget vedtog en lov, der giver ret til at få foretaget abort frem til udgangen af 12. uge.

Det fejrede man på Christiansborg med en konference den 24. maj, der er årsdagen for selve vedtagelsen af loven.

Der er sket meget på de 50 år:

  • Vi har fået bedre og mere sikker antikonception og mulighed for fortrydelse, så antallet af aborter er faldet støt.
  • Mulighed for medicinsk abort, der fysiologisk er godt, men hvor der er behov for mere fokus på smertelindring og omsorg.
  • De prænatalt diagnostiske muligheder er øget eksplosivt.
  • Der er indført tilbud om prænatal diagnostik til alle gravide. Hermed får de gravide viden om fosteret efter abortgrænsen.
  • Vores menneskesyn/kvindesyn har ændret sig. Det viser sig blandt andet ved, at vi i dag opfatter retten til at være informeret, involveret og selvbestemmende, når det handler om sundhed og sygdom.

Debatten om revision af abortloven foregår mange steder i samfundet. Det er en vigtig debat, der skal være så bred som muligt. Målet er at forme nye rammer for lovgivning, som så mange som muligt i samfundet kan bakke op om.

Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab samarbejder om at formulere et holdningspapir, der kan komme i spil op til vedtagelsen af en revideret lov.

Frem til da lægger Jordemoderforeningen op til debat, så alle nuancer af spørgsmålet kan blive belyst.

Vi lægger op til, at debatten bliver funderet i fakta, og derfor har vi udarbejdet en ’Fakta om aborter’.

Og til at vi samtidig tør og vil høre på erfaringer, tage følelser alvorligt og respektere hinandens holdninger.

God debat.