Store Bededag

Løn og arbejdsforhold skal reguleres efter forhandling mellem arbejdsmarkedets parter.

Læs Jordemoderforeningens og Akademikernes reaktion på regeringens lovudkast, der skal afskaffe store bededag.