Forhandlinger med vikarbureauer

Jordemoderforeningen har overenskomst med en række vikarbureauer, der formidler jordemoderarbejdskraft.

Overenskomsterne skal fornys dette forår og om kort tid udveksler foreningen krav med bureauerne.

Når jordemødre bliver tilknyttet et vikarbureau og sendt ud til vikariater – som time- eller månedslønnede – på danske fødeafdelinger, så er det oftest på en overenskomst om løn, pension og arbejdsforhold, som Jordemoderforeningen har indgået med bureauerne.

Hvert tredje år er løn og andre vilkår til forhandling og det er i år, hvor store dele af det private arbejdsmarked fornyr deres overenskomster.

Foreningens hovedbestyrelse har formueret krav, der blandt andet lægger vægt på løn, der skal afspejle den øvrige lønudvikling på det private område og pension – også til de timelønnede vikarer.

Jordemoderforeningen udveksler om kort tid krav med Dansk Erhverv, der forhandler for Vikarbureauernes brancheorganisation. Første skridt er at forny den generelle overenskomst på vikarområdet. Siden forhandler Jordemoderforeningen direkte med de vikarbureauer, der står udenfor brancheorganisationen.

Hvornår forhandlingerne er færdige kan ikke siges nu, da forhandlingsforløbet kan trække ud. Eksempelvis faldt foreningens overenskomst med Powercare ved sidste overenskomstforhandling først på plads i slutningen af maj 2020.

Det er hovedbestyrelsen, der godkender resultaterne af forhandlingerne.

De gamle overenskomster vil være gældende, indtil nye overenskomster er indgået.

Tilstræber at dække alle bureauer og områder

Aktuelt har Jordemoderforeningen overenskomst med fem vikarbureauer. Jordemoderforeningen tilstræber at have overenskomst med alle bureauer, der har jordemødre ansat eller tilknyttet.

Vikarbureauet Dedicare, der for nylig er kommet ind på det danske marked på jordemoderområdet, har imidlertid ikke overenskomst med Jordemoderforeningen.

Jordemoderforeningen har været i kontakt med bureauet, der oplyser, at de for sygeplejersker har tiltrådt branchens tiltrædelsesoverenskomst.

Klaus Groth Andersen er forhandlingschef i Jordemoderforeningen:

– Vores udgangspunkt er, at alle bureauer, der har jordemødre tilknyttet, skal have overenskomst med os. Det kommer vi til at gå i dialog med Dedicare om, siger han.

Jordemoderforeningen har desuden krav om, at jordemødre, der bliver ansat i vikarbureauerne til administrativt arbejde, også skal omfattes af overenskomst med foreningen.