Webinar for medlemmer: Skal abortgrænsen rykkes?

Tilmelding: Klik her for tilmelding


Jordemoderforeningen og Dansk Jordemoderfagligt Selskab inviterer sammen til webinar om abort.
2023 er 50 året for retten til fri abort I Danmark, og der er allerede godt gang i debatten om abortrettigheder. Vi vil i vores organisationer gerne deltage i- og påvirke debatten, hvor mange aktører allerede har budt ind.

På webinaret vil der være oplæg fra Julia Kadin Funge, som er jordemoder og arbejder i sekretariatet hos Sex og Samfund, hvor hun står bag Alliancen for fri abort, som Politisk rådgiver.

Julia Kadin Funge vil bl.a. tale om lovgivningens tilblivelse, praksis vedrørende abort, samrådenes funktion, andre landes abortgrænser og statistik på området. Derefter vil der være åben debat med fokus på medlemmers perspektiver, tanker og input til foreningens videre arbejde med spørgsmålet.

Vi håber på at kunne optage oplægget fra Julia Kadin Funge, så også de medlemmer, der ikke kan deltage på dagen, får mulighed for at høre det. Selve diskussionsdelen vil ikke blive optaget.

Vi glæder os til at se mange af jer og sammen diskutere alle de nuancer, som abortspørgsmålet rummer.

Fra Jordemoderforeningen vil forkvinde Lis Munk og næstforkvinde, Mette Rotesan deltage. Bestyrelsesmedlem, Thea Thetmark vil repræsentere Dansk Jordemoderfagligt selskab ved webinaret.

Program:
14.00: Velkommen v. Jordemoderforeningens forkvinde Lis Munk og Thea Thetmark, medlem af bestyrelsen i Dansk Jordemoderfagligt Selskab

14.10: Oplæg v. Julie Kadin Funge:
· den nuværende lovgivning og dens tilblivelse
· senaborter
· abort til unge
· abortpraksis
· abortsamrådene
· andre landes abortgrænser

14.50 (ca.): Fri debat

15.45: Afrunding v. Lis Munk og Thea Thetmark

16.00: Tak for i dag