VALG 22 – Venstre

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Venstre

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.


  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Venstres svar

I Venstre har vi netop fremlagt en kriseplan for det danske sundhedsvæsen, hvor vi over de kommende to år vil bruge 6 mia. kr. ekstra på fastholdelse, rekruttering og forbedring af arbejdsvilkår. Penge, som bl.a. kan anvendes på fødeområdet.

Samtidig vil vi følge op på organiseringen af hele fødeområdet på de offentlige hospitaler. Især de initiativer der er i gang med henblik på at organisere fødeområdet i mindre enheder har vores bevågenhed.

Endelig ønsker vi også at udvide det frie valg, så det bliver muligt at etablere jordmoderledede klinikker i alle regioner. Dels af hensyn til de fødende, men samtidig for at trække de jordemødre, som synes, at denne type organisering er attraktiv, tilbage til faget.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Venstres svar

Venstre ønsker at investere i sundhedsvæsnet – heriblandt fødeområdet. Derfor har Venstre fremlagt konkrete forslag til, hvordan vi kan løfte området, så både børn, forældre og medarbejdere kan være trygge, når nye børn skal til verden i Danmark.

Jordemødrene og sundhedspersonalet gør alt det, de kan. De holder ud, løber stærkt og forsøger at få tingene til at hænge sammen. Men tingene hænger ikke sammen. Det må og skal have en ende.

Derfor har Venstre bl.a. foreslået at give fødende ret til at have den samme jordemoder gennem hele forløbet. Derudover har vi foreslået, at arbejdet organiseres således, at et team af jordemødre deles om den enkelte familie.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.


  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Venstres svar

Venstre er varme tilhængere af at organisere fødeområdet på de offentlige hospitaler i mindre enheder. Samtidig mener vi, at der skal være jordmoderledede klinikker i alle regioner med henblik på øge det frie valg og samtidig trække de jordemødre tilbage til faget, som synes om den form for organisering. Vi har tidligere investeret massivt i det danske sundhedsvæsen. Det vil vi også gøre fremadrettet.