VALG 22 – Socialdemokratiet

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Socialdemokratiet

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Socialdemokratiets svar

Socialdemokratiet vil prioritere, at vi kigger på løn- og arbejdsvilkår i de sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft. Vi vil derfor inden valget fremlægge en række principper for, hvordan vi vil gå til den opgave. Det skal dog gøres klogt, og derfor kan vi ikke komme med nogle konkrete løfter til specifikke jobfunktioner, herunder jordemødre.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer. Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier? Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Socialdemokratiets svar

Regeringen, sammen med SF, RV, EL, AL, og KD, vedtog i maj en aftale for udmøntningen af midlerne. Vi har prioriteret sundhedspersonale, arbejdsvilkår, udvidet ammerådgivning, og ret til to døgns barselsophold eller hjemmebesøg.

Den konkrete implementering af indsatsen bliver varetaget af regionerne. Det er dem, der er tættest på problemstillingen, og derfor også dem, der bedst kan udmønte pengene. Pengene bliver øremærket, og vi har en forventning om, at regionerne sikrer at pengene også går til fødegangene i praksis.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Socialdemokratiets svar

Socialdemokratiet har i seneste valgperiode prioriteret decentralisering og oprettelse af nærhospitaler højt. Så det er en dagsorden, der ligger os nært. Som et led i det arbejde er vi også positive overfor forslaget om mindre enheder. Dog har vi ikke, for nuværende, et konkret forslag om mindre, decentrale fødeklinikker.