VALG 22 – SF

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra SF

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

SF’s svar

Ja. SF ønsker at afsætte 2 mia. kr. til at sikre ligeløn i den offentlige sektor. Lønuligheden er politisk skabt og kræver politiske løsninger. Samtidig vil vi afsætte 0,5 mia. kr. i 2023 og 1 mia. kr. årligt fra 2024 i en rekrutterings- og fastholdelsespulje til forhandling mellem regeringen, KL, Danske Regioner og fagforeningerne. De skal sammen finde tiltag, der kan rekruttere og være med til at sikre, at ansatte ikke forlader sundhedssektoren efter kort tid. Det sker for ofte i dag.

Vores spørgsmål                                                                                             

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

SF’s svar

Vi – det røde flertal – har med en ’En god start på livet’ og millionerne fra finansloven sikret, at der kan ske en mærkbar forskel for kvinder, børn og familier. Det skal bruges til at sikre tryghed før, under og efter fødslen, og det arbejde med at ansætte flere jordemødre og sikre bedre rettigheder for fødende, vil vi nu holde godt øje med. Det bliver hjulpet af, at vi med pengene fra finansloven samtidig satte gang i en analyse og kortlægning af normeringer på fødselsområdet, der skal følges tæt.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

SF’s svar

Vi har længe talt meget om faste teams i ældreplejen, fordi det skaber tryghed med kendte ansigter. Det gælder selvfølgelig også, når et barn skal trygt ind i verden. Vi vil gerne udbrede fødselsforberedelse i mindre hold samt ordningen med kendte jordemødre og arbejder for det i regionenerne, fordi det skaber mindre utryghed for den fødende at vide, at det er et fast hold, der følger en. Den ro, det giver, den vil helt sikkert være godt givet ud for både ansatte og kommende forældre.