VALG 22 – Radikale Venstre

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Radikale Venstre

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.
  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Radikale Venstres svar

Vi vil gerne være med til at se på mere løn, men Radikale Venstre kommer ikke til at udskrive checks til bestemte grupper – heller ikke selvom det lyder godt i en valgkamp. Tjenestemandsreformen er skyld i et lønefterslæb, og det skal vi løse. Men vi skal gøre det med respekt for den danske model, sammen med arbejdsmarkedets parter og på baggrund af de samlede anbefalinger, som lønstrukturkomitéen kommer med meget snart. Vi har foreslået en trepart, hvor vi fra statslig side lægger penge i men hvor både løn, arbejdsmiljø, faggrænser, arbejdsvilkår og -tid også bør indgå. Og så skal vi i gang med de langsigtede reformer, der skal til for at skaffe flere kollegaer, der mangler overalt i vores velfærd.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.
  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Radikale Venstres svar

Vi ønsker ikke at sparre på sundhed. Tværtimod. I Radikale Venstres 2030-plan prioriterer vi eksempelvis 5 mia. kr. til at få flere kollegaer i sundheds- og plejesektoren. Vi er glade for, at vi landede en aftale på fødeområdet, der var og er i den grad brug for et løft. Vi har ikke grund til at tro andet end, at pengene selvfølgelig kommer ud og virker i kommuner og regioner, når vi afsætter dem. Hvis andet skulle vise sig at være tilfældet, så må vi jo tjekke op det og løse det.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.
  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Radikale Venstres svar

Det har været tydeligt gennem længere tid, at vores fødeområde er alt for presset. De ansatte løber hurtigere, end man med rette kan forvente, og det giver desværre mange nye familier en ærgerlig start på deres nye tilværelse. En fødsel er en stor oplevelse, og derfor skal det skal sikres ro og tryghed før, under og efter. For Radikale Venstre er fleksibiliteten og det individuelle faglige skøn væsentligt. Vi ønsker ikke at trække den samme model ned over alle regioner og fødeafdelinger. Hvis en given region ønsker at prioritere de ekstra midler, der tilføres, til at lave mindre klinikker, fordi de vurderer, at det vil have den største værdi for de fødende, så vil vi ikke stå i vejen for det. Ligesom vi i forhandlingerne om aftalen på fødeområdet var optagede af at sikre det individuelle syn på familien, hvor nogen har behov for ophold på hospitalet, mens andre får mere ud af et besøg i hjemmet.