VALG 22 – Nye Borgerlige

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Nye Borgerlige

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Nye Borgerliges svar

Nye Borgerlige vil gerne sikre, at jordemødre, sygeplejersker, pædagoger, skolelærere, politibetjente og alle andre grupper af offentligt ansatte får mere til sig selv ved at gå på arbejde.

En almindelig familie med to børn vil gennem Nye Borgerliges samlede plan få 5.900 kroner mere om måneden til forbrug.

De første 90.000 kroner om året, man tjener i lønnet beskæftigelse, skal være skattefri. Derefter skal man betale 37 procent af resten. Det er enkelt og til at forstå.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer. Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier? Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Nye Borgerlige svar

Det kan man ikke fra Christiansborg med det nuværende Regionssystem. Det er også derfor Nye Borgerlige ønsker at afskaffe Regionerne, således at vi sikrer, at pengene ikke bare forsvinder til administration og ledelse.

Vi afsætter 43 milliarder kroner til at forbedre kernevelfærden i takt med, at der bliver flere ældre, og Nye Borgerliges økonomiske plan sikrer på det generelle plan at der tilføres 3 milliarder mere årligt til kernevelfærden.

Men hvordan pengene bedst udmøntes, besluttes bedst decentralt. Det har vi større tiltro til end Christiansborg. 


Vores spørgsmål:

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Nye Borgerliges svar

Nye Borgerlige ønsker mere nærhed i sundhed, og det indebærer en decentralisering. Vi er meget positive overfor mindre enheder såsom jordmoderlede klinikker.

Vi skal lade os inspirere af de private klinikker, som også flere jordemødre søger mod. Vi ønsker, at sundhed skal være skattefinansieret, men at pengene skal følge borgeren der frit skal kunne vælge det tilbud, som passer borgeren bedst. Det vil skabe grobund for mindre enheder fx jordemoderlede klinikker.

Udbygningen af specialerne og styrkelsen af universitetshospitalerne skal fortsætte, så danske patienter altid kan være sikre på at få den bedste, nyeste og mest effektive behandling, når man fejler noget alvorligt.