VALG 22 – Moderaterne

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Monika Rubin – kandidat for Moderaterne

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Monika Rubins svar (Moderaterne)

Jeg vil gerne starte med at sige, I jordemødre er mega seje! I gør hver dag en kæmpe forskel, når familier over hele landet får bragt det kæreste, de har i livet til verden: vores børn. Jeg fødte selv i 2018 og 2019 på Rigshospitalet, hvor jeg oplevede passionerede jordemødre, som hjalp mig med at bringe mine to dejlige drenge til verden. Tak fordi I var der for mig!

Hele sundhedsvæsenet er under pres i de her år og det har vi været i mange år. Problematikkerne, som I jordemødre kæmper med, er gældende overalt i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg oplever også i min hverdag som læge, at jeg gerne ville have mere tid til behandling og bruge mindre tid bag skrivebordet.

Moderaterne har med vores akutredningsplan allerede fremlagt et konkret forslag til, hvordan vi mindsker personaleflugten fra det offentlige sundhedsvæsen: fuldtidstillæg allerede fra 2023 og flere ansatte ind i systemet vha. flere delestillinger, hurtigere sagsbehandling af udenlandsk arbejdskraft, aflastning til tastearbejdet i særligt sundhedsplatformen og en suspendering af behandlingsgarantien. Det løser ikke alt, men lige nu må prioriteringen være at ”stabilisere”, før vi kan ”operere” og lave nogle grundlæggende sundhedsreformer. Det er ligesom med traumepatienter; vi skal stabilisere patienten, før vi kan få hende op på operationsgangen og færdigoperere. Lige nu er vores sundhedsvæsen en traumepatient, der ikke er stabil.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Monika Rubins svar (Moderaterne)

Der skal arbejdsglæde og anerkendelse tilbage til os sundhedsfaglige. Når vi går på arbejde, så er det fordi vi har en kærlighed til faget og kærer os for andre mennesker. Vi er utrolig stolte, når vi sikkert bringer nyt liv til verden. Større er skuffelsen og tristheden, når vi ikke har haft tid nok til at yde den behandling, der var nødvenlig. For mig er der intet værre end at gå hjem og føle, at jeg har gjort mit arbejde halvt, når jeg ved jeg kunne have gjort mere, hvis jeg havde haft mere tid. Det giver mig altid en knude i maven.

Vi sundhedsfaglige skal have mere tid og dét har vi i Moderaterne et seriøst bud på i vores sundhedspolitik. Vi vil oprette et ’tastekorps’, så vi kan frigøre os fra skrivebordene og komme ud til patienterne. Dét kommer til at frigøre tid – også på fødegangene.

Jeg skal ikke negligere lønproblematikken, men løn er ikke alt i vores fag: Vi vil også have bedre arbejdsvilkår og mere tid til patienterne.

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Monika Rubins svar (Moderaterne)

Jeg har for nyligt læst om en kvinde, som fødte på parkeringspladsen foran hospitalet, fordi der ikke var kapacitet nok til at tage hende ind. Det er ikke okay, hverken for den stakkels familie eller for de sundhedsfaglige. Det må have været hjerteskærende for den person, som måtte sende familien videre til en anden fødeafdeling pga. manglende kapacitet.

Historien skriger på bedre prioritering, men jeg er ikke sikker på, at decentralisering nødvendigvis er vejen frem alle steder i landet. For mig er det vigtigt, at vi har fokus på, at de fødende skal være i fokus – og det tror jeg godt, man kan få ved at lave mindre enheder på de store afdelinger. Fx har jeg set, at man på Herlev Hospital, hvor jeg selv arbejder, har lavet ”hjemmestuer”, så man føder ”i hjemmet” på hospitalet.

Der er i dag for stor ulighed i sundhed afhængigt af, hvor du bor, og det har vi i Moderaterne et stærkt fokus på. Derfor er vores sundhedspolitik lavet af sundhedspersoner for sundhedspersoner – fordi VI ved, hvad sundhedsvæsenet har behov for.