Valg 22 – Konservative

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Det Konservative Folkeparti

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Det Konservative Folkepartis svar

Vi er åbne over for at give muligheden for at holde på medarbejdere ved at belønne dem, der leverer en ekstra indsats. Det kunne være dem, der arbejder i et akut felt eller med mange nattevagter. Derudover vil vi med vores 2030-skatteplan lade en almindelig dansk familie beholde mere end 11.000 kr. til dem selv. Og vi har heller ikke noget imod, at jordemødre og andre sundhedsprofessionelle får mere i grundløn – tværtimod. Vi mener dog ikke, at det skal være os på Christiansborg, der beslutter det. Det skal være op til arbejdsmarkedets parter – sådan er den danske model.


Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Det Konservative Folkepartis svar

Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at pengene bliver brugt til gavn for gravide kvinder, deres børn og familier – og at vi ikke sparer på landets fødeafdelinger. Helt afgørende er flere jordemødre og bedre normeringer. Derfor afsatte vi med vores finanslovsudspil penge til mere end 200 ekstra jordemødre. Desværre valgte regeringen og støttepartierne at lave en lappeløsning med finansloven. Den er vi ikke med i, og derfor har vi heller ikke haft indflydelse på, hvordan pengene er blevet brugt.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Det Konservative Folkepartis svar

Ja, det vil vi. Vi har allerede foreslået at udbrede kendt jordemoderordning, hvor den gravide tilknyttes et kendt jordemoderteam bestående af 2-3 faste jordemødre, som varetager graviditetsundersøgelser, fødsels- og familieforberedelseskurser, selve fødslen samt barselsomsorgen efter fødslen. Vi tror på, at det vil give mere tryghed for den fødende og et bedre arbejdsmiljø. Kontinuitet og mindre enheder er helt grundlæggende en god idé, og derfor var det en vigtig del af vores sundhedsudspil.