VALG 22 – Enhedslisten

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Enhedslisten

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Enhedslistens svar

Ja! Bedre løn til vores velfærdsprofessionelle har været Enhedslistens mærkesag i over 20 år. Konkret foreslår vi, at manglen på personale skal løses ved et massivt og nødvendigt lønløft. Derfor vil vi i Enhedslisten afsætte 5 milliarder kroner til en lavt- og ligelønspulje, som skal gives til næste overenskomstforhandling. Det er vigtigt, at det er grundlønnen, der løftes og ikke bare endnu et tillæg. Vores personale fortjener en fair og lige løn i det offentlige sundhedsvæsen, ellers finder de andet arbejde.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Enhedslistens svar

I Enhedslisten kæmper vi for, at der årligt tilføres yderligere 2 procent finansiering til sundhedsvæsenet. Det gør vi, fordi der er en enorm vækst i behovet for sundhedsvæsenets ydelser. Hvis vi øger finansieringen trinvis, vil de ekstra millioner ikke blive spist op af besparelser andre steder. Vi vil give tilstrækkelige midler til, at vores sundhedspersonale kan bruge deres faglighed og skabe tryghed om den enkelte patient.

Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Enhedslistens svar

I Enhedslisten synes vi, at det er en god ide, at der laves offentlige jordemoderledede fødeklinikker. For mange fødende kan det skabe mere tryghed at føde i mindre hospitalslignende rammer. Derudover er der færre komplikationer, færre indgreb og større tilfredshed hos både fødende og jordemødre på klinikkerne.

Ideen om centralisering og store supersygehuse er ikke opfundet af os og derfor vil vi også gerne gøre sundhedsvæsenet mere nært for den enkelte borger.