VALG 22 – Alternativet

Svangreomsorgen har mange partiers interesse. Men hvad vil de enkelte partier gøre for at give kvinderne og familierne trygge og sikre forhold? Og hvordan vil de motivere jordemødre, sygeplejersker mv. til at tage ansættelse på de offentlige sygehuse?

Vi har stillet tre enslydende spørgsmål til alle 14 opstillingsberettigede partier og bringer løbende svarene.

Her er svar fra Alternativet

Vores spørgsmål

 • Sundhedsvæsnet lider under mangel på arbejdskraft. Der er faktisk ikke mangel på jordemødre og vi har en attraktiv uddannelse, der har flere ansøgere end studiepladser.

  Men flere og flere jordemødre vælger de regionale arbejdspladser fra, fordi lønnen er for lav, vagtbelastningen høj og fordi arbejdsvilkårene gør, at jordemødrene ikke kan udføre arbejdet på forsvarlig vis.

  Vil I prioritere bedre løn til jordemødre og andre sundhedsprofessionelle? Vil I prioritere bedre kompensation for at arbejde i et akut felt med mange nattevagter? I givet fald hvordan?

Alternativets svar

Helt kort: Ja.

Lønindplaceringen ved Tjenestemandsreformen i 1969 har skabt en urimelig skævvridning af lønnen på det offentlige arbejdsmarked. Det har gjort, at traditionelle kvindefag, såsom jordemoderfaget, ikke får en løn svarende til uddannelse og ansvarsområde. Det må og skal vi rette op på. Selvom vi er store tilhængere af den danske model, kan dette ikke gøres ved de almindelige overenskomstforhandlinger. Der må laves en slags Ligelønsreform for at udligne problemet.

Det vil også smitte af på kompensationen for at arbejde i et akut felt, hvis grundlønnen er af en fornuftig størrelse. Derudover ligger forhandlingerne omkring den del i overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter.

Vores spørgsmål

 • På finansloven for 2022 er der afsat 485 millioner kroner over fire år til forbedring af forholdene for gravide og fødende – blandt andet til bedre normeringer.

  Hvordan vil I sikre, at pengene reelt kommer ud og virker til gavn for kvinder, børn og familier?

  Hvordan kan I sikre, at der ikke bliver givet penge i den ene hånd, mens besparelser tager de samme penge fra den anden?

Alternativets svar

Der er behov for, at vi sikrer gode normeringer på fødeafdelinger og klinikker. Det er højst påkrævet. Denne del handler ikke udelukkende om jordemødrenes vilkår, men også vilkårene for de fødende og børnene, der kommer til verden. Det er urimeligt, at man som fødende skal ligge og køre fra den ene fødeklinik til den anden.

Mange foreslår mere kontrol af kvalitet m.m., men vi mener, at pengene i langt højere grad skal gå direkte til de faglige kompetencer. Det betyder en investering i god faglig ledelse, kvalificerede medarbejdere, efter- og videreuddannelse. Det er gennem høj faglig kvalitet og gode normeringer, at vi sikrer ordentlige vilkår.

 Vores spørgsmål

 • De fleste kvinder i Danmark føder på meget store fødeafdelinger. De meget store afdelinger er en konsekvens af centralisering af fødeafdelingerne med et udfordret arbejdsmiljø til følge.

  Mindre enheder vil give mere kvalitet i form af kontinuitet og kendthed til kvinderne.

  Vil I prioritere den nødvendige økonomi og normering, der skal til for en opdeling af de store enheder i mindre – fx i jordemoderledede klinikker?

Alternativets svar

Det vil vi helt sikkert støtte. Vi er tilhængere af et nært sundhedsvæsen, gerne også tiltag såsom ”kendt jordemoderordning” og forbedring af vilkårene for at afholde en god fødselsforberedelse.