www.jordemoderforeningen.dk er i luften – igen

31. januar 2002 gik et stort og længe næret ønske i opfyldelse for Jordemoderforeningen. Den dag åbnede foreningens nye hjemmeside på adressen www.jordemoderforeningen.dk eller www.dadj.dk.

Jordemoderforeningens første hjemmeside blev etableret i 1999. Den blev i første omgang brugt til information omkring overenskomstsituationen og konflikten i 1999 men blev ikke løbende vedligeholdt og helt lukket ned i 2001. På det tidspunkt var udviklingen af en ny hjemmeside i gang i et tæt samarbejde med firmaet Datagraf, og efter en række indledende tekniske vanskeligheder tog etableringen af den nye hjemmeside for alvor fart omkring årsskiftet.

Den nye hjemmeside har således været i gang i en måneds tid, og den bruges allerede flittigt. Af statistikken på sidens sitelog fremgår det, at der i februar har været godt 1200 besøgende på hjemmesiden, samt at det gennemsnitlige besøg er på omkring 5 minutter. Hjemmesiden bruges naturligvis mest i dagtimerne men også om aftenen omkring klokken 21 er der en livlig trafik på www.jordemoderforeningen.dk.

– Den nye hjemmeside er bevidst gjort meget enkel, siger sekretariatschef Gunnar Jørgensen. Enkel både for os i sekretariatet og for brugerne. Vi har ikke ressourcer til at vedligeholde en stor og meget fancy side, så hellere satse på det enkle og på "gode råvarer" i et smukt design. Det tror jeg også i længden brugerne vil være mest tilfredse med, så vi får en brugsside og ikke et smart udhængsskilt.

Hvem er målgruppen ?
– Det er først og fremmest medlemmer og tillidsfolk, men siden er selvfølgelig også et ansigt udad til for Jordemoderforeningen. Allerede nu kan vi da også se, at den bruges af pressen og af offentlige myndigheder, som vi samarbejder med. Jeg håber også, at vi bliver mere synlige for medlemmerne. Det slog mig omkring dannelsen af det jordemoderfaglige selskab sidste år, hvor mange der tilsyneladende kun kender ganske lidt til DADJ’s mange forskellige faglige aktiviteter, at DADJ er mere end bare en overenskomst, et medlemsblad og en kalender. Jordemoderforeningen har indflydelse på mange ledder og i mange sammenhænge og foreningen og faget får faktisk en masse – også god – presseomtale. Det må vi kunne formidle bedre, blandt andet på den nye hjemmeside, siger Gunnar Jørgensen.

Hjemmesidens opbygning
Den nye hjemmeside er delt op i følgende hovedmenu: Tidsskrift for Jordemødre, Foreningen, Løn, Fag, Debat. Ud over menuen kan der navigeres på siden via et sitemap og en søgefunktion, der kan søge på hele hjemmesiden eller på dele heraf.

Tidsskriftet har i en vis forstand sin egen hjemmeside, en "side i siden" med egen forside, design og menu. På tidsskriftets hjemmeside findes løbende udvalgte artikler fra det seneste nummer, og hen ad vejen opbygges et egentligt artikelarkiv. Som noget nyt er nu også stillingsannoncer tilgængelige på hjemmesiden flere dage før bladet udkommer med de samme annoncer. Siden kan også tilbyde at få "sidste øjebliks annoncer" lagt ud, så jordemodercentret ikke længere behøver at vente en hel måned på at kunne annoncere en stilling, der bliver ledig ved månedens udgang.

Under Foreningen finder man alle de almindelige oplysninger om medlemsforhold, kontingent, hovedbestyrelse, kredse, udvalg, sekretariat og ansatte. Der er nyheder og aktualitetsstof fra Jordemoderforeningen, og man kan se, hvad hovedbestyrelsen besluttede, sidst den var samlet, og hvilke diskussioner, der senere skal op og vende i ledelsen.

Menupunktet Løn er under udvikling. Her vil den nye overenskomst komme til at ligge, når den engang er indgået og renskrevet. Der vil blive mulighed for at få svar på en række hyppigt stillede spørgsmål om løn- og arbejdsforhold, og tillidsrepræsentanterne vil her kunne hente hjælp og støtte i det daglige.

Under Fag ligger lige nu oplysninger om jordemoderuddannelsen, kurser og videreuddannelse, forskningsnetværket og samarbejdet med DSOG.

Ordet er frit
Mulighederne for at udveksle synspunkter og idéer findes ikke overraskende under punktet Debat. I øjeblikket er tre debatter så småt i gang under overskrifterne: Løn og arbejdsvilkår, Fag samt Dig og DADJ.

Alle sider på den nye hjemmeside er bygget op af ens og let genkendelige moduler. Overskrift, underrubrik, faktabokse, oplysning om seneste opdatering, osv. Genkendeligheden skulle øge brugervenligheden og gøre den daglige vedligeholdelse lettere, er filosofien bag det meget stramme design.

Indgangen til aktualitetsstoffet findes på den nye hjemmesides forside.

Man skal tænke nyt for at overleve
Målet med hjemmesiden er at den kan fungere som "opslagsværk" og er med til at binde foreningen sammen og forhåbentlig inspirere og skabe nye netværk.
– Store fagforeninger har mange ressourcer til formidling og kommunikation, men jeg tror, at internettet og en hjemmeside er meget nyttig for en lille organisation som Jordemoderforeningen, der jo ikke har penge til et lokalkontor og et blad i hvert amt. Store organisationer taler om at gøre internettet til rygraden i deres organisering og kommunikation, men de har også så mange andre muligheder, at de sjældent satser helhjertet. En lille fagforening som Jordemoderforeningen er pisket til at tænke nyt, hvis man vil overleve. Foreningen skal være villig og i stand til at kunne forandre sig i takt med at nye, unge kommer ind i faget. Derfor er det lige nu dagligt en stor glæde, at vi har fået den nye hjemmeside, og vi håber at få meget respons, især kritik og gode idéer, fra brugerne, slutter Gunnar Jørgensen.