Workshops i det ganske land…

-jordemødre arbejder med at formulere professionsstrategien

På kongressen i november 2008 blev det vedtaget, at Jordemoderforeningen skulle udvikle en strategi for udvikling og sikring af jordemødrenes arbejdsmarkedsforhold på baggrund af input fra medlemmerne.

I januar og februar har der så været livlig aktivitet i samtlige kredse. I alt har der været afholdt fem workshops, hvor jordemødre med forskellig baggrund har arbejdet aktivt med at formulere tanker og ideer til, hvordan vi i fællesskab skaber bedre muligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Alle workshops startede med et kort oplæg fra foreningens formand Lillian Bondo, og derefter var det op til deltagerne at diskutere og nedfælde deres visioner og tanker om professionsudvikling.

Der blev diskuteret, talt og noteret med stor ihærdighed af deltagerne og dette afstedkom mange plancher, som er blevet renskrevet og analyseret af sekretariatet.

Spørgsmålene på workshops var:

– Hvad er det gode jordemoderliv — hvad er vigtigst for dig i arbejdet som jordemoder? Hvad arbejder imod dette? Hvad arbejder fordette?

– Hvad kan vi — foreningen, tillidsrepræsentanten, den enkelte jordemoder — gøre med hensyn til status, uddannelse og forskning, struktur, opgaver og ledelse?

På den baggrund kom der mange vigtige og kloge bud på en indsats og fremtid for os alle.

Eksempler:

’Det gode jordemoderliv er, når jordemoderen gør en forskel og kvinden rykker sig. Det er at være tilstrækkelig og kende kvinderne og omvendt at kvinderne kender jordemoderen’.

’Det gode jordemoderliv er, når håndværket/ den kliniske observation går hånd i hånd med den evidensbaserede viden’.

’Det gode jordemoderliv inkluderer karrieremuligheder. Hvorfor skal jeg ud af faget for at gøre karriere?’

’Mulighed for afveksling mellem funktioner i løbet af arbejdslivet med gode rammer for at udføre et godt jordemoderarbejde’.

’Acceptere at vi nok ikke længere skal være generalister, men i højere grad specialister’.

’Et godt jordemoderliv rummer anstændig løn, gode arbejdsforhold, tid til pauser og til at ’fordøje’ fødslerne og kollegial omsorg’.

Og mange, mange flere.

Den videre proces er, at Jordemoderforeningens hovedbestyrelse omformer de mange input til en strategi, der bliver behandlet på Landskonferencen for alle kredsbestyrelsesmedlemmer i maj.