Women deliver – and not only babies …

Lillian Bondo deltog fra den 3.-6. juni i Women Delivers konference i Vancouver, Canada og fortæller her, om hvad – også danske – jordemødre kan byde ind med.

Women Delivers danske direktør, den fantastiske dynamo Katja Iversen, som rangerer blandt verdens 100 mest magtfulde kvinder, plejer med et glimt i øjet at sige: Women deliver – and not only babies… Ja, kvinder leverer varen. Kvinder gør en forskel. Og kvinders styrke og kundskab og empati og indflydelse er en forandringskraft i ethvert samfund.

Så konferencen handler om pigers og kvinders ligelige placering i samfund, der ønsker at gøre det bedre i en verden truet på bæredygtighed, og retten til fred og brød. Faktisk er det jo de 17 bæredygtighedsmål, der er spil her, og de gennemsyrede også de mange mange events, der udgjorde den enorme konference. Op mod 8.000 deltagere fra alle verdens lande. Mange, mange kvinder, men selvfølgelig, og heldigvis, også mange mænd. Unge og gamle, professionelle og NGO’er, rige og fattige lande, sorte, hvide, gule, røde og regnbuefarvede mennesker.

Jeg deltog i forlængelse af Jordemoderforeningens indsats i Women Deliver konferencen i 2016 i København, hvor vi var den praktiske kraft (samt donor) bag en del af en workshop støttet af en række UN-agenturer og ICM hvor 32 unge jordemødre fra hele verden fik et boost af lederevner og policy-arbejde.

Som ny formand for Nordisk Jordmorforbund var det også vigtigt for mig at få et indblik i policyarbejdet på verdensplan, hvad angår udvikling af jordemoderens arbejdsfelt og kvinders frie adgang til jordemødre med en tilstrækkelig uddannelse, jordemødre, der arbejder under vilkår, de kan være beskyttet i, og holde til.

De bedste business-cases 
ICM-konferencen er selvfølgelig det allermest centrale sted for jordemødre at mødes, men det særlige ved Women Deliver er, at her er magteliten også til stede. Her er pengefolket til stede. Det betyder, at vi jordemødre kan få lejlighed til at fortælle, at ikke alene udgør det at kunne benytte sig af jordemoderhjælp en væsentlig del af reproduktive og seksuelle rettigheder – det er også en af de bedste business-cases, man kan komme op med.

At investere i dygtige jordemødre og adgangen til dem giver pengene 16 gange tilbage, som LANCET midwifery series fastslog i 2014. Hvor mange investeringer kan man lige sige det om?

Når vi i Norden møder jordemødre fra rundt om i verdens fattigere og mere ufrie lande, så må vi ofte prise os lykkelige for det, vi kan og det, vi må som nordiske jordemødre. Men man kan faktisk også vende den argumentation om: At styrke kvinders overlevelse og børns overlevelse og uddannelsesniveau gennem jordemoderindsats – det fører i retning af velfærdssamfund. Derfor var det en fantastisk oplevelse at deltage i først og fremmest de begivenheder, jeg fortæller om i det følgende. Derudover deltog Sara Kindberg og jeg i et væld af større og mindre møder, samtaler, workshops og så på fotoudstillinger og plenary sessions med store navne – og små.

Sara og jeg havde aftalt at holde udgifterne så langt nede som muligt ved at dele et low key hotelværelse, der lå i rimelig gåafstand til kongresstedet. Så når vi ikke var optaget af andet, så havde vi mulighed for at vende dagens oplevelser og se på dem under en dansk jordemoderlup.

Jordemoder-kvinde samarbejdet 
Det første var en heldags begivenhed, Global Midwifery Symposium, hvor UNFPA, ICM, WHO, Laerdal Global, JHPIEGO delte tanker, ord og film om, hvordan man kan støtte jordemodervirksomheden. "When midwives have been educated to international quality standards, as according to the ICM competencies, including family planning, 80 % of preventable maternal deaths WILL be prevented…", sagde svenskeren Anneka Knutson, UNFPA, i sin opsamling. Store personligheder som Elisabeth Iro, WHO Chief Nurse (og jordemoder), Franka Cadee, ICM’s præsident, Tore Laerdal, CEO Laerdal Global Health, var moderatorer på dagen, der handlede om, hvordan man styrker jordemoderarbejdet efter evidensbaserede retningslinjer: "continuity of care, enabling environment, partnerships". Ind imellem måtte man knibe sig i armen for at tjekke, om man var vågen – kunne der virkelig være så mange indflydelsesrige personer på et sted, til så stor en konference, personer, der kunne se potentialet i det helhedsorienterede jordemoder-kvinde samarbejde?

EdTech – educational technology – var et event arrangeret af Maternity Foundation, ICM og Laerdal Global Health. Her blev der præsenteret en række forslag til, hvornår og hvordan ny teknologi kan gøre en kæmpe forskel i udnyttelsen af faglig viden. Vores nationale Maternity Foundation havde en enormt flot præsentation af app’en ‘Safe Delivery’ og dens stigende udbredelse. Alle præsentationerne pegede på betydningen af tværprofessionelt samarbejde og samarbejde med civilsamfund og borgere for at nå den bedste udnyttelse af ressourcer.

Sara Kindberg var med kort varsel inviteret til at slutte sig til den fine udstilling efter eventen, og der var rigeligt med netværksmuligheder.

Det sidste planlagte event var en rundbordsdiskussion mellem FIGO og ICM – og den var sat efter en særlig opskrift: Vi skulle holde os inde i rummet: ingen referat med navns eller organisations nævnelse, ingen billeder og en særdeles fast ordstyrer-funktion. Og det, vi skulle tale om, var noget af det, som vi oplevede som problemer i vores samarbejde. Det blev spændende udsagn fra rundt om på hele kloden, Indien, Libanon, Florida, Danmark, Holland, Canada, UK, og flere andre. Vi havde vidt forskellige problemer, og hierarkierne fremstod meget forskellige, ligesom uddannelsesniveauet for jordemødre (og sikkert også læger) var ret varieret. Alligevel var der en klar opfattelse af, at det er altafgørende vigtigt at samarbejde og respektere – og give plads til selvstændig jordemodervirksomhed, strukturen for systemet ufortalt. Det var første gang et sådant event fandt sted – men det var helt sikkert ikke sidste gang!

Svære forhold for jordemødre 
En af dagene, hvor vi kunne se en længere pause, tog Sara og jeg bussen ud i en forstad i Vancouver, til en vidunderlig lille jordemoderpraksis, hvor vi fik lidt mere at se og vide om det canadiske arbejde for at skaffe flere jordemødre til dækning af kvinders behov. Endnu er det kun 20-25 procent af forløbene, der bor i jordemoderhænder, og det er ulige fordelt, men der er fokus på at fremme jordemodervæsenet, også fra den progressive canadiske regering. Der var travlt, men vi fik lov at se rundt i den lille slidte, men hyggelige, tidligere butik, som nu rummede tre små jordemoderkontorer og et bitte lokale med gynleje og puslebord. Jordemødrene tager både hjemmefødsler og har ret til at indlægge og arbejde på lokale sygehuse, og de har tilfredse borgere og fine resultater. Dejligt at opdage deres stolthed over arbejdet, men også bekymrende, at de alle beskrev, at man ikke nødvendigvis holdt så længe til det liv. De manglede kolleger, og deres lønsystem var ikke nødvendigvis retvisende.

Stadig, så var det overordnede indtryk som så mange andre steder, når man taler med jordemødre: Vi vil ikke bytte for noget… Hvis der er lyst til at høre mere om "The Midwifery Group i Vancouver, deler vi meget gerne den info vi fik af dem.