Web-babies

På Horsens Sygehus kan forældrene vælge at få taget et billede af deres nyfødte og få det lagt ud på sygehusets hjemmeside.

På Horsens Sygehus kan forældrene vælge at få taget et billede af deres nyfødte og få det lagt ud på sygehusets hjemmeside. I skrivende stund ligger der billeder af seks piger og otte drenge på siden med nyfødte. De fleste er så nyfødte, at de stadig har fødselsfrisure, og de har heller ikke besluttet sig for at lukke øjnene op og kigge på verden endnu. Men verden kan se dem på Horsens- Brædstrup Sygehus’ hjemmeside.
Siden med de nyfødte har eksisteret i 4-5 år, og folk i området kender den efterhånden, så der er en ivrig klikken for at se de nye verdensborgere. Faktisk er siden en af de mest besøgte sider i Vejle Amts sygehusvæsen.

– Det er ikke alle børn, der bliver fotograferet. Det er helt og holdent forældrenes eget valg. De får at vide, at muligheden eksisterer allerede under graviditeten, og der hænger også foldere om tilbuddet på sygehuset. Men derfra er det dem selv, der skal selv tage initiativet, forklarer chefjordemoder Lisbet Drevs.

To gode grunde
Det var vicechefjordemoder Birgitte Rickmann, der undfangede idéen om at lægge de nyfødte på nettet. Hun havde set, at man havde tilbuddet på nogle norske fødesteder.

– Da jeg bragte ideen op, syntes de fleste jordemødre nok, at det var en flippet ting at bruge tid på. Det var jo ikke strengt fagligt, og den holdning er der faktisk stadig mange, der har. Men efter min mening er der to vigtige aspekter ved billederne. Ét på individuelt niveau og ét på afdelingsniveau. Det individuelle er, at det er en hjælp til de nybagte forældre, så de kan formidle budskabet om fødslen og den lille ny på en tidstypisk måde. På web-siden kan familien på Bornholm, forældrene i udlandet, arbejdskolleger og vennerne selv gå ind og se resultatet af ni måneders venten. På afdelingsniveau ved vi, at billeder taler mere end sproget. Vi har det pædagogiske ærinde at fortælle, at når en kvinde lige har arbejdet sig igennem en fødsel, og andre kan se, at den nyfødte har det godt så kort tid efter fødslen, så er det et positivt, sundhedsfremmende budskab, understreger Birgitte Rickmann.

Foreløbig er Horsens Sygehus det eneste sygehus, der har taget nettet i brug til præsentation af de nyfødte. Der var opbakning til initiativet fra afdelingsledelse og sygehusledelse.

– Vi lever i en tid, hvor det at kommunikere ændrer sig, så vi syntes, at det var naturligt at tage den nye teknologi i brug. Vi har et sygehus, som baserer sig på IT , og siden med nyfødte er en god måde at styrke vores profil på udadtil, og samtidig tjener det et praktisk formål for de nybagte forældre, forklarer sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen.