Vuggedød: Risikofaktorer og årsagssammenhænge

Tillæg til artiklen “Kampagne med succes”

De epidemiologiske undersøgelser peger på, at maveleje er den enkeltstående mest betydningsfulde risikofaktor, og at maveleje kombineret med andre risikofaktorer mere end fordobler risikoen for vuggedød. Sideleje er i midlertidig også fundet som risikofaktor, hvilket blandt andet kan forklares med, at barnet fra sideleje lettere kan trille om i maveleje.

Den fysiologiske mekanisme er endnu ikke fuldt afklaret, men der er fremsat forskellige hypoteser:

Barnet afgiver ca. 80% af sin overskydende varme fra ansigtet. Derfor kan det antages at barnet i maveleje har større risiko for at bliver overophedet, idet barnet kan have sværere ved at afgive overskydende varme i denne stilling.

Bakterier i næsehulen kan producere toksiner såfremt de kan adhærere i slimhinden. Tobaksrygning øger slimhindens sårbarhed overfor bakterier, hvilket kan forklare sammenhængen mellem infektion, tobaksrygning og vuggedød.

Toksindannelsen kræver en temperatur på 37-38OC. i næsehulen. Ved fri passage i næsehulen er temperaturen 35-36O C. Ved maveleje vil luftstrømmen være nedsat og derfor opvarmes luften i næsehulen, især ved infektioner. Nogle virusinfektioner øger direkte toksindannelsen samt produktionen af cytokiner (inflammationsreaktive stoffer). Cytokiner kan hæmme vejrtrækningen og fremkalde coma og død.

Hvis moderen ryger under graviditeten og i barselperioden er dette alene en risikofaktor for vuggedød. Når anbefalingerne, for hvorledes barnet skal lejres, bliver fulgt, står rygningen tilbage som den vigtigste risikofaktor. Rygning i graviditeten nedsætter barnets evne til at reagere på iltmangel. Dette medfører mindre tilbøjelighed til at vågne (aroulsalreaktion) ved forhøjet koncentration af CO2 og ved lavt iltindhold i blodet. Aroulsalreaktion synes også at være hæmmet ved mavelejring, og især børn med en infektion kan have svært ved i denne position at dreje hovedet fra underlaget.

Kilder:
1. Karin Helweg-Larsen: Ugens tal for folkesundhed uge 1 2003: Vuggedødsfald næsten forsvundet.

2. Karin Helweg-Larsen, Else Guldager og Sundhedsstyrelsens følgegruppe: Vuggedød – Hvad ved vi i dag og hvordan kan vi yderligere reducere antallet ? Månedsskrift for praktisk lægegerning; februar 2001.

3. Sundhedsstyrelsens informationsmateriale ‘Pludselig uventet spædbarnsdød. Pjece til sundhedspersonale 2001’ findes på http://www.sundhedsstyrelsen.dk/

4. Sundhedsstyrelsens pjece til forældre ‘Sunde børn’ findes på www.sundhedsstyrelsen.dk
www.sundhedsstyrelsen.dktilbage