Vil ikke være “skyggeleder”

Tillæg til artiklen “Hvad skal vi bruge Ny Løn til?”

Det er svært som tillidsrepræsentant at gå ind i enkeltsager og bedømme hvem, der gør en ekstra indsats, er Lotte Steenberg og Bodil Dam Søby, henholdsvis tillidsrepræsentant og suppleant for jordemødrene på Frederiksberg Hospital, enige om. Hvis kriterierne bliver for subjektive, får tillidsrepræsentanten hurtigt rollen som "skyggeleder" og det er de to tillidsrepræsentanter ikke interesserede i. Derfor vil Lotte Steenberg og Bodil Dam Søby lægge op til, at den relativt lille pose penge, der er afsat til Ny Løn ude på arbejdspladsen, bliver fordelt efter objektive kriterier, der er aftalt på forhånd.

– Jeg kan godt se, at ideen med Ny Løn ikke bliver udnyttet på den måde, men jordemodergruppen er endnu ikke dér, hvor den enkelte siger "det er jeg god til og vil honoreres for". Vi skal langsomt vænne os til tanken, siger Bodil Dam Søby.

Det er Lotte Steenberg enig i. På trods af principiel modstand mod Ny Løn for jordemodergruppen, der blandt andet udmøntede sig i at hun stemte nej ved den seneste afstemning om overenskomst, kan hun godt se hensigten med differentieret løndannelse.

– Nu har vi altså fået Ny Løn og så vil jeg da gerne, på længere sigt, være med til også at honorere nogle af de blødere værdier. Altså for eksempel ikke kun dem, der kommer på kursus, men også dem, der på fødestuerne slider i det for at opfylde afdelingens målsætninger om at yde en god fødselshjælp, siger Lotte Steenberg.

Sygehusledelsen på Frederiksberg Hospital gennemførte i efteråret Projekt Ny Løn og Kompetenceudvikling, der med udgangspunkt i hospitalets personalepolitik oplister en række generelle kriterier for uddeling af Ny Løn. Tillidsrepræsentanter og ledere for de enkelte faggrupper har derefter "oversat" kriterierne til afdelingsforhold. Med udgangspunkt i denne liste skal jordemødrene på Frederiksberg Hospital i slutningen af januar sammen med jordemoderledelsen tage stilling til, hvilke kriterier der skal opprioriteres, når jordemødrene skal søge de forkætrede lønkroner.

Centerledelsen vil gerne have, at den ny lønpolitik kobles sammen med afdelingens målsætning og at det er den individuelle indsats, der belønnes, mens jordemødrene ser en større retfærdighed i at bruge pengene til at lægge et par kroner på tillægget for nattevagter, forudser de to tillidsrepræsentanter.