Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig- privat samarbejde i fødselshjælpen? Synes du, at jordemødres arbejdsmiljø skal højere op på dagsordenen? Kan du se muligheder i at opdyrke og styrke samarbejdet mellem Jordemoderforeningen og brugerorganisationer og patientforeninger? Eller har du andre interesser eller ideer, der kan være med til at styrke foreningens politiske arbejde for bedre forhold for jordemødre og for de gravide og fødende?

Så er det måske dig, der skal sidde i foreningens hovedbestyrelse, der fra 1. juni bliver udvidet med to pladser valgt ved urafstemning. Hovedbestyrelsen består i øvrigt af foreningens formand, næstformand, formændene for de fem regionskredse samt formanden for lederkredsen.

Udvidelsen af hovedbestyrelsen sker for at afspejle den ændrede sammensætning i jordemødres ansættelsesforhold og interessefelt, som vi ser i dag. Hvor langt størstedelen af jordemødre for år tilbage var ansat i amterne – siden regionerne – er jordemødre nu ansat eller på anden vis engageret på flere felter: Som undervisende og forskende, som privatpraktiserende, i lægepraksis osv.

Udvidelsen af hovedbestyrelsen og af kredsbestyrelserne (se side 23) sker desuden for at styrke foreningens lobbyvirksomhed og kontakten til samarbejdspartnere, politikere og andre beslutningstagere.

Alle aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen kan stille op til posterne som urafstemningsvalgt medlem af hovedbestyrelsen. Valget finder sted hvert andet år på lige årstal for to år. Det første valg finder imidlertid stede allerede nu i foråret 2017 og er for et år. 

Vil du vide mere om posterne i hovedbestyrelsen kan direktør Jan Helmer kontaktes på jhe@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk eller 46 95 34 02.