Vikarlivet havde sin tid

Det var fagligt inspirerende og skæppede også godt i kassen at være vikar. Men Charlotte Elklit har alligevel skiftet vikartilværelsen ud med et fast job på fuld tid.

Selvom en del af de fastansatte jordemødre på Rigshospitalet er tilknyttet et vikarbureau, så bliver der ikke talt meget i vagtstuen om bijobberiet. Ingen ved præcis, hvor mange af hospitalets jordemødre, der supplerer indtægten ved at arbejde for et vikarbureau — det synes at høre til privatlivets fred.

Charlotte Elklit er tillidsrepræsentant for jordemødrene på Rigshospitalet. Hun har en fortid både som bureauvikar på fuld tid og som fastansat med bijob gennem et bureau. I dag er hun ansat på fuld tid på hospitalet.

– Vikarlivet havde sin tid for mig, men nu har jeg lyst til at være mere på afdelingen blandt andet for bedre at kunne følge de studerende, jeg har kontakt med. Jeg havde i perioder meget afspadsering, og det, lagt sammen med at jeg også er væk på grund af arbejdet som tillidsrepræsentant, gjorde, at jeg ikke havde ret mange vagter, fortæller Charlotte Elklit, der også mener, at hun som tillidsrepræsentant er mere forpligtet til at lægge sin tid og energi på den faste arbejdsplads.

Intet pres
Erfaringen med livet som bureauvikar startede, da Charlotte havde et års orlov, hvor hun arbejdede i Grønland i to omgange. I de mellemliggende perioder arbejdede hun næsten fuld tid som vikar. Efter orloven gik hun ned på deltid i sin ansættelse på Rigshospitalet.

– Jeg ville gerne have mere frie hænder til selv at planlægge min arbejdstid, samtidig med at jeg havde trygheden i den faste ansættelse. Jeg havde råd til at lade være med at arbejde mere end de 30 timer, jeg var ansat, men jeg havde også mulighed for at tjene penge ved at tage vagter fra bureauet, siger Charlotte Elklit.

Den nedsatte arbejdstid kombineret med bijobbet som vikar gav flere fordele.

– Der var ikke noget pres fra vikarbureauet om at tage vagter. De ringede og spurgte om jeg ville have den eller den vagt, men uanset om jeg kunne tage dem eller ej, så var det ok med dem. Og så have jeg muligheden for at komme ud og se, hvordan tingene fungerer andre steder. På den måde får man en god mulighed for at reflektere over egne procedurer og praksis, siger Charlotte Elklit.

Charlotte Elklit lægger ikke skjul på, at hvis Rigshospitalet havde tilbudt ekstra betaling fx i form af FEA -vagter, så havde hun valgt at tage ekstra vagter på hjemmebane i stedet for gennem bureauet. Men ledelsen afskaffede FEA -vagterne efter en ganske kort periode, og de er ikke siden blevet genindført.

– Jeg tror, at jordemødre sammensætter et arbejdsliv med både fast ansættelse og vikarvagter som en reaktion mod vores aflønning. Men det kan da også være hårdt at skulle arbejde flere steder og sætte sig ind i nye steders rutiner og retningslinjer. Så som tillidsrepræsentant vil jeg da opfordre alle til at overholde arbejdstids- og hviletidsbestemmelserne. For det kan man ikke altid være sikker på, at bureauerne er opmærksomme på, siger Charlotte Elklit, der ikke ellers blander sig i sine kollegers aktiviteter uden for arbejdspladsen.

– Jeg er tillidsrepræsentant på Rigshospitalet og blander mig ikke i mine kollegers dispositioner i deres fritid, siger Charlotte Elklit.