Viden er til for at deles og genbruges

På videnportalen VIS.dk kan sundhedspersonale dele ideer og erfaringer på tværs af geografi, sektorer og faggrupper. Sikre fødsler er lige nu det største netværk på online-portalen for videndeling.

Del din viden og lær af andre.

Så enkelt kan princippet bag online-portalen VIS.dk beskrives. Videnportalen, der drives af Danske Regioner, kan 28. marts fejre sin to års fødselsdag.

Der sker med en veletableret portal med foreløbig omkring 2.100 profiler og mere end 100 interessenetværk.

VIS.dk er stedet, hvor alle, der arbejder professionelt med eller i sundhedsvæsnet, kan udveksle erfaringer og gode ideer. Portalen gør det let at dele ideer, erfaringer og resultater på tværs af geografi, sektorer og faggrupper. For som chefrådgiver i Danske Regioner, Susanne Abild siger:

– Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken på ny, hver gang! Hvorfor ikke bare genbruge andres gode erfaringer?

Susanne Abild var med til at starte Danske Regioners videnspredningsenhed, ViS, som har eksisteret siden 2008. I starten koncentrerede man sig primært om at afdække metoder til videnspredning, afholde konferencer, seminarer og kurser. Men det stod hurtigt klart, at der var behov for en central dynamisk portal, hvor ideerne kunne blomstre og bredes ud.

– Man var rigtig god til at finde på nye tiltag og nye arbejdsmetoder rundt omkring på de enkelte afdelinger og de enkelte sygehuse. Men nyskabelserne blev i høj grad holdt indenfor ”murene”, fortæller Susanne Abild og tilføjer:

– Der er mange ressourcer at spare, hvis vi videndeler og lærer af hinanden. Vi ved, at der er gang i 117 projekter rundt om i sundhedsvæsenet, og den viden, der bliver genereret, bør være en fælles viden. Ikke kun lokal viden. Derfor bør det første man gør, når man står over for at iværksætte en eller anden forandring eller problemløsning også være, at man undersøger, om andre har gjort noget lignende et andet sted. Og om de også vil dele ud af deres erfaringer. Det kan fx ske ved at lave en efterlysning på VIS.dk

Forudsætningen er, at både medarbejdere og organisation tør bryde med gamle vaner og er åbne over for andre løsninger end de gængse. Man skal turde spørge andre om råd, og man skal kunne tage imod de nye input, siger Susanne Abild.

Ny viden skal omsættes i praksis
Det er dog ikke nok at dele sin viden, man skal også dele processen.

– Der kan være en tendens til, at man kun fortæller om sine gode resultater, men glemmer at fortælle, hvordan man nåede dertil. Vi opfordrer altid til, at de gode ideer følges af et sæt værktøjer, der gør det muligt at implementere dem i sin hverdag. Viden har først spredt sig, når den er taget i brug. På VIS.dk arbejder vi målrettet for at udbrede kendskabet til de metoder, der kan gøre springet fra viden til handling nemmere. Springet fra videndeling til videnspredning og ibrugtagning er ofte det sværeste, siger Susanne Abild.

– Det behøver ikke at handle om dyre, forkromede løsninger. Alle slags tips, tricks og værktøjer er velkomne på VIS.dk. Der kan ofte være tale om helt lavpraktiske ting, der gør arbejdet lettere. Eller fx forslag til hvordan man bedrer arbejdsmiljøet og mindsker sygefraværet.

VIS.dk

På online-portalen VIS.dk kan man dele sin viden og lære af andres erfaringer. VIS.dk kan bl.a. bruges til at:

  • finde relevante fagpersoner
  • efterlyse viden
  • hjælpe andre og dele erfaringer
  • hente inspiration i faglige netværk og oprette netværk selv

Det eneste, man skal gøre, er at oprette en profil på VIS.dk Når man har oprettet en profil, har man mulighed for at skrive videnkort fx med projekterfaringer eller tips fra hverdagen. Med en profil kan man oprette nye netværk og skrive kommentarer og indlæg.

Vil man bare oprette en efterlysning, er det ikke nødvendigt at have en profil. Videnspredning i Sundhedsvæsenest (ViS) udgiver nyhedsbrevet ’Del din viden’, der udkommer fire gange årligt.

Sikre fødsler og vis.dk
Sikre fødsler er et fællesregionalt projekt og den netværksgruppe på VIS.dk, der har flest medlemmer, nemlig p.t. 121. Samtlige fødeafdelinger i Danmark er en del af projekt Sikre fødsler, som omfatter alle læger og jordemødre. Målet er at nedbringe antallet af børn, der får iltmangel i forbindelse med fødslen, med 50 pct.

Sikre fødsler består dels af et åbent netværk, hvor alle interesserede kan finde information om projektet og de værktøjer, der er tilknyttet. Som fx e-læringprogram, undervisningsmaterialer m.v. Dels af et lukket netværk for alle teams på de tilknyttede fødeafdelinger. I det lukkede forum er det meningen, at deltagerne får et mere fortroligt rum til at udveksle konkrete erfaringer og spørge hinanden til råds. Netværket kan kun ses af teammedlemmerne i Sikre fødsler.