Vi vil vækste på kvalitet

Har man brug for sikkerhed som i en fast ansættelse, så skal man ikke byde på de klinikker, som Region Sjælland sætter i udbud hvert tredje år. Men hvis man selv vil bestemme og have det gode jordemoderliv, så skal man. Det mener ejerne af Roskilde Fødeklinik.

Lea Mejldal Petersen (tv.), Jacqueline Vejlstrup og Ulricce Frandsen håber, at andre regioner følger efter Region Sjælland og udbyder private fødeklinikker i licitation. Det vil styrke en god fødekultur og give kvinderne flere valgmuligheder i deres fødsel.

I september 2018 åbnede Roskilde Fødeklinik efter at en lille gruppe jordemødre havde budt og vundet licitationen af en af de tre klinikker, som Region Sjælland financierer gennem stykbetaling pr fødsel.

Jaqueline Veilstrup og Lea Mejdahl Petersen havde ikke tidligere arbejdet på en fødeklinik, men har erfaring fra hjemmefødselsordninger i Danmark og Sverige, specialafdeling og lægepraksis.

– Her på klinikken bestemmer vi selv og vi er ikke underlagt retningslinjer, som jordemødre ikke har været med til at udarbejde. Det er det gode jordemoderliv for mig, siger Lea Mejdahl Petersen og kommer med et eksempel på en retningslinje, der afviger fra andre fødesteder.

– Vi definerer den aktive fødsel til at starte ved 6 cm., som ACOG henviser til i forhold til at nedbringe antallet af sectio hos nullipara. De må meget gerne komme på klinikken før, men vi forventer ikke lineær fremgang før efter 6 cm. Dermed forholder vi os også anderledes til for eksempel definitionen af dystoci, siger hun.

Jaqueline Veilstrup supplerer:

Fødselstal på Roskilde Fødeklinik 2019
Der var indskrevet 127 til fødsel, heraf 60% førstegangsfødende.

25 førstegangsfødende og 39 flergangsfødende fødte på klinikken.

19 førstegangsfødende og ingen flergangsfødende blev overflyttet til hospital under fødslen

5 blev overflyttet efter fødslen

32 førstegangsfødende og 4 flergangsfødende blev omvisiteret til hospital inden fødslen

3 fødte uplanlagt hjemme
Afregning 
Regionen Sjælland betaler fødeklinikkerne pr fødsel svarende til DRG-taksten for flergangsfødende på hospital – minus 10% – ca. 22.000 kr..

– Vi afnavler sent også ved uventet dårlige børn, der i høj grad har brug for al det blod, de kan få. Hvis barnet skal behandles, så ligger det mellem mors ben. Det er en af glæderne ved at arbejde i en lille klinik som vores, hvor vi hurtigt kan omsætte nyeste evidens til praksis, som på større fødesteder nogle gange kan tage længere tid at komme igennem med, siger hun.

Man skal gøre op med sig selv, om man vil binde an med et arbejdsliv, der kontraktmæssigt er tidsbegrænset. Når Region Sjælland udbyder klinikker i visitation, er det for en periode på tre år med mulighed for forlængelse et år. Det giver selvfølgelig en vis usikkerhed for klinikejerne, men omvendt er det stærkt motiverende for at holde en høj kvalitet i ydelsen i bestræbelsen for at ligge forrest i feltet af ansøgere ved næste udbud.

– Jeg ved i princippet ikke, hvad jeg skal om to år, når perioden udløber, men vi vil selvfølgelig gøre vores for, at vi bliver valgt af regionen igen ved næste udbud. Jeg synes, at Region Sjælland har drømmescenariet for svangreomsorgen, fordi pengene følger de gravide, siger Lea Mejdahl Petersen.

Rammen
Roskilde Fødeklinik må have op til 200 fødsler årligt med regional afregning. Derud over må klinikken tage, hvad de har kapacitet til fra andre regioner – i praksis fra Region Hovedstaden. Tilbuddet til kvinderne skal som minimum følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I praksis får kvinderne på Roskilde Fødeklinik et udvidet tilbud sammenlignet med de regionale fødeafdelinger. Konsultationerne i graviditeten varer ca. en time og de gravide får altid en kendt jordemoder, som de kan kontakte efter behov. Alle tilbydes fødselsforberedelse på små hold med fire lektioner a ca. to halv time og de nybagte familier bliver fulgt op i fire dage efter fødslen og får taget PKU i hjemmet.

For at det skal løbe rundt økonomisk og kvalitetsmæssigt, skal der være 12 kvinder indskrevet til fødsel pr. måned. Rent logistisk kan klinikken med sine tre fødestuer og øvrige faciliteter rumme op til 16 månedlige fødsler. Klinikejerne har ikke nogen ønsker om at udvide klinikken.

– Vi har det fint med den størrelse, vi har nu. Vi vil være en lille butik, ikke en stor Lidl og i stedet vækste på kvalitet, siger Jacqueline Vejlstrup. Der er heller ikke planer om at udvide butikken med andre tilbud eller tilbud til selvbetalere.

– Vi tager ikke gravide ind til for eksempel tilkøbt fødselsforberedelse. De skal være tilmeldt til fødsel. Og vi tilbyder ikke hyggescanninger – vi har slet ikke en scanner. Vi holder os til det, der er evidenbaseret. Vores ydelser er barberet ned til at være kontakt med kendte jordemødre, masser af kontakt, siger Jacqueline Vejlstrup.

Klinikejerne mener godt, at de ydelser, de leverer, kan hænge sammen med en tilfredsstillende arbejdstid og -mængde for jordemødrene. Jordemødrene har vagt – to ad gangen – i en uge og fri de øvrige uger. Dog har de tredje kald i en af de to friuger, men bliver i praksis meget sjældent brugt. I vagtugen har de konsultation med garanteret sovetid op til og fælles fødselsforberedelse en aften om ugen.

– Jeg synes, at det løber rundt både i forhold til privatliv og fritidsliv og økonomisk, når vi leverer den kvalitet, som vi gør i dag. Vi har ikke en løn endnu, som vi gerne vil have den og vi fik for eksempel ikke løn i de første måneder, da vi og vores familier gik og gjorde klinikken klar til brug og heller ikke i den første opstartsfase, siger Lea Mejdahl Petersen

Jacqueline Vejlstrup er ambitiøs og optimistisk med hensyn til, hvor meget jordemødre kan komme til at tjene. 

– Jeg mener, at vi kommer til at tjene et stykke over en offentligt ansat jordemoder, når vi har det rette antal fødsler.

Uden familie og venner var Roskilde Fødeklinik måske ikke blevet til noget. Leas svigerfar har syet gardiner, hendes mand har lagt gulv og mange andre har hjulpet med at sætte møbler i stand, møbler, der er fundet hjemme hos jordemødrene eller på loppemarked.

– Det er et meget familiært foretagende, det her. Når vi holder julefrokost, er det sammen med familie og venner og vi har arbejdsdag op til, siger Ulricce Frandsen, der også gerne lige vil slå et slag for bæredygtighed.

– Klinikken er indrettet med genbrugsmøbler, som vi selv har sat i stand. Vi har tanker om at se bæredygtighed hele vejen rundt, både i forbrug og i indgreb, siger hun.