Vi vil samarbejde

– Vi vil samarbejde med alle, der spiller en rolle i svangreomsorgen, siger formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, der har været fortaler for et styrket samarbejde med fødselslægernes faglige organisation, DSOG.
Et samarbejde der netop har resulteret i rapporten ’Den gode fødsel’, der bygger på en antropologisk undersøgelse af 42 pars forventninger til og oplevelser af fødslen. Næste skridt i forskningssamarbejdet bliver sandsynligvis en undersøgelse af de bevæggrunde, der ligger bag, når kvinder ønsker at føde ved kejsersnit.

– Vores næste projekt bliver en kvalitativ undersøgelse af kvinders ønske om sectio og af sundhedsvæsnets forhandling med disse kvinder. Vi skal blive ved med at arbejde med området, indtil vi får formuleret nogen retningslinjer, der er fagligt acceptable. Og vi skal undersøge, om der er noget, vi ikke stiller til rådighed, som familierne ønsker, som så gør, at de vælger den vaginale fødsel fra, siger Lillian Bondo. undersøgelsen af den gode fødsel viser, at kvinderne generelt føler, at de bliver godt behandlet på fødestuen.

– Jeg er glad for, at kvinderne opfatter, at de får en tæt omsorg, og for at antropologerne bag undersøgelsen udtrykker respekt for jordemødrenes evne til at imødekomme familiernes behov og ønsker. Men jeg mener ikke helt, man kan se bort fra, at den opmærksomhed som antropologerne har givet de familier, der indgår i undersøgelsen, har haft en positiv indflydelse. De har muligvis haft en bedre oplevelse end andre, der ikke får samme opmærksomhed, siger Lillian Bondo.

Rapportens afsnit om de gravides kontakt med jordemødrene i form af konsultationer og fødselsforberedelse viser, at de færreste opfatter kontakterne med jordemoderen som ”højdepunkter”, og at mange savner indhold i konsultationerne.

Til det siger Lillian Bondo:

– Jeg tror, at det understreger, at vi skal blive bedre til at målrette tilbuddene til de gravide, og at vi skal anerkende, at familierne ønsker at komplettere deres kontakt med både jordemoder og læge med ultralydscanning og familieforberedelse. De ser det hele under ét, og det skal vi så blive bedre til at indrette os efter, ligesom vi må gå vores ydelser efter i sømmene og luge ud i gammel og irrelevant information.