“Vi vil rejse debat om jordemoderfaget”

Jordemoderfagligt Selskab har valgt ny bestyrelse og ny formand, der vil være med til at løfte de jordemoderfaglige debatter op på et mere visionært plan.

– Jordemoderfagligt Selskab behøver ikke at lade sig begrænse af hensyn til overenskomster, faste samarbejdsrelationer eller organisatoriske forhold, når vi diskuterer fagets fremtid. Det er vores styrke i forhold til Jordemoderforeningen. Misan Stehouwer er ikke i tvivl om, at der er en fremtid for et rent fagligt selskab for jordemødre. Det skulle hun heller ikke gerne være, for hun kan nu smykke sig af titlen som formand for Jordemoderfagligt Selskab. Hun blev valgt på selskabets generalforsamling den 6. oktober uden modkandidater og kan nu se frem til at være formand for en organisation, der bygger på frivillig arbejdskraft — og kontingent fra ca. 150 medlemmer.

– En af vores begrænsninger er, at al arbejde skal udføres på frivillig basis, men vi har erfaring for, at der alligevel er en lille gruppe jordemødre, der har lyst og overskud i deres arbejdsliv til også at arrangere temadage mv. for selskabet, siger Misan Stehouwer, der lægger op til et godt og stabilt samarbejde med Jordemoderforeningen. Selskabet skal ikke være en konkurrent til foreningen, men et supplement, slår hun fast.

Kommende arrangementer

Det ligger allerede nu fast, at sidste års succes, Sandbjergseminaret, bliver fulgt op i marts 2007. Temaet for seminaret vil formanden dog ikke ud med, da der ikke har været afholdt møde i den ny bestyrelse. Derfor taler formanden også på egne vegne, når hun fortæller om sine visioner for det kommende arbejde i selskabet.

– Vi vil gerne fremover følge stilen i den række af flotte arrangementer, der tidligere har været afholdt i selskabets regi. Vi skal være med til at udbrede debatten om hele vores fag, så det udvikles og er tidssvarende. Det er eksempelvis altid relevant at diskutere det håndværksmæssige i, hvordan man tager imod en nyfødt. Men vi vil også bevæge os op på et højere og mere filosofisk niveau og se på, hvordan moderne jordemødre danner relationer med de kommende forældre. Hver gang vi gør det kommer der ny viden frem. En anden af vores opgaver bliver at deltage i udvalg og repræsentationer, når vi som fagligt selskab bliver opfodret til det, siger den nyvalgte formand.

Ikke kun for jyder
Selskabets bestyrelse er kendetegnet ved, at alle medlemmerne bor i Jylland eller på Fyn. Selskabet har da heller ikke i de senere år afholdt arrangementer på Sjælland. Men det skal der laves om på, mener Misan Stehouwer, og der er konkrete planer om kommende temadage i bl.a. København.

Misan Stehouwer håber, at selskabet med sine arrangementer kan være med til at forhindre, at jordemødre forlader faget.

– Vi skal diskutere faget og de omstændigheder, vi arbejder under, så den enkelte jordemoder oplever, at hun ikke er alene om sine problemer og overvejelser. Selvom vores fokus skal ligge på faget, så vil vi også gerne være med til at debattere de ting, der kommer op i Jordemoderforeningen – som for eksempel den nye arbejdsmiljøundersøgelse, siger Misan Stehouwer.


De sidder i bestyrelsen

  • Formand: Misan Stehouwer, Forskningsjordemoder, Skejby Sygehus
  • Sekretær: Helene Bovin, jordemoder, stud. med. antropologi
  • Kasserer: Sara Kindberg, jordemoder, ph.d.-studerende, Sønderborg
  • Medlem: Joke Habben, vicechefjordemoder, Skejby Sygehus
  • Medlem: Jette Modlock, udviklingsjordemoder, Herning Sygehus
  • Suppleant: Karina Aamann, jordemoder, Horsens Sygehus
  • Suppleant: Alice Borgen, jordemoder, Fødselsbetjeningen Sygehus Fyn