‘Vi skal turde tale om ressourcer’

Også i Dansk Jordemoderfagligt Selskab (DJS) er man opmærksom på, at det er nødvendigt at diskutere sundhedsvæsenets knappe ressourcer og dertilhørende prioriteringer. Og jordemødre har en vigtig stemme i den debat påpeger både det faglige selskab og forsker Rikke Maimburg.

Mie de Wolff og Rikke Damkjær Maimburg