“Vi skal gøre det bedre”

Sundhedsminister Magnus Heunicke overrakte årets pris fra fonden ‘En god start i livet’. Jordemoder Rikke Maimburg modtog den for sin forskning i, hvad fødselsforberedelse kan gøre for kvinden.

Jordemoder Rikke Maimburg er ansat ved forskningsenheden ved fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Her er hun sammen med sundhedsminister Magnus Heunicke ved prisoverrækkelsen.

Der var hvide duge på bordene, saft i glassene og tæt pakket med jordemødre, sygeplejersker og andre venner af fonden ‘En god start i livet’, da Rikke Maimburg den 22. november fik overrakt årets pris.

Hæderen og 75.000 kr. fik den århusianske forsker for sit arbejde for at dokumentere virkningen af at forberede de gravide og deres partnere forud for fødsel og forældreskab.

– Det gør mig meget glad, at fokus i dag er rettet på forebyggelse – og i dette tilfælde særligt på de forebyggende fødselsforberedende kurser i graviditeten, hvor vi har et stort, men desværre uudnyttet potentiale her i Danmark. Dette til trods for, at vi har tung evidens, der viser, at vi høster væsentlige og vedvarende sundhedseffekter, når vi tilbyder veltilrettelagt fødselsforberedelse, sagde prisvinderen med henvisning til sundhedsminister Magnus Heunickes udmeldinger om, at forebyggelse i sundhedsvæsnet skal styrkes.

Sundhedsministeren var til stede ved prisoverrækkelsen:

– Vi gør det ikke godt nok. Vi kan gøre det bedre, sagde Magnus Heunicke med henvisning til det fald, som vi har set gennem en række år i tilbud i det offentlige om forberedelse i mindre grupper, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

– Vi ved, at jo tidligere vi sætter ind med en forebyggende indsats, jo bedre men også billigere resultater får vi, sagde han.

Lis Munk, formand for Jordemoderforeningen, så i sin tale tilbage til 1976, hvor fødselsforberedende undervisning første gang blev beskrevet af Sundhedsstyrelsen som en vigtig del af fødselshjælpen. Det skete i ‘Retningslinjer for svangerskabshygiejne og fødselshjælp’, der var skrevet ud fra erfaring og sund fornuft.

– I dag har vi forskningen – blandt andet den, som Rikke står for. Evidens er godt og nødvendig og det skal vi bestemt gå efter. Men vi må heller ikke glemme sund fornuft og det ligger der i høj grad bag at forberede vores kommende familier til fødsel og forældreskab, sagde Lis Munk. 

Rikke Maimburg gør en forskel både for gravide og jordemødre, men også for beslutningstagere i sundhedsvæsnet, sagde Lis Munk ved prisoverrækkelsen.
- Du har med dit engagement fået lokalpolitikere til at lytte, og du deler generøst ud af din viden både nationalt og internationalt.