“Vi kalder det kreativ kendthed”

Lidt færre kvinder end før føder med en kendt jordemoder i kendt jordemoderordningerne i Aalborg. Til gengæld er arbejdsglæden højnet, efter at en ny aftale er med til at skærme jordemødrenes hvile- og fritid.

Dorte Sloth Svendsen er uddannet som jordemoder i New Zealand, hvor en stor del af jordemoderarbejdet foregår i teams med lange rådighedsvagter. Og hun har foreløbig arbejdet elleve år som kendt jordemoder ved Aalborg Universitetshospital, hvor hun har været med både før og efter, der blev sat rammer for rådighed og sikring af hviletiden, hvilket skete ved en ny lokal aftale om distriktsjordemoderordningen, som Jordemoderforeningens kreds i Nordjylland indgik i 2018 med arbejdspladsen og regionen. 

– Før havde vi ikke ret meget sikret hviletid, fordi vi skulle dække hinanden ind ved ferie og sygdom og det var der kun nogle få, der kunne holde til, fortæller Dorte Sloth Svendsen. Stor travlhed i sommeren 2016 gjorde det helt tydeligt, at de betingelser, som de kendte jordemødre arbejdede under, ikke var realistiske.

– Alle skal kunne holde til at være i en kendt jordemoderordning. Vi bliver også syge og vi har også brug for en vis grad af forudsigelighed i arbejdslivet. Den gamle aftale var meget lidt detaljeret, der stod primært noget om, hvor mange gravide vi skulle tage os af. Resten var mundtlige aftaler, siger Dorte Sloth Svendsen.

– Men unge jordemødre uden erfaring som kendt jordemoder kommer ofte til at savne ledelse og specifikke retningslinjer for arbejdet. Og jeg mener, at alle skal have muligheden for at prøve at være kendt jordemoder, siger hun.

Give and take 
Med den nye aftale skal de kendte jordemødre hjælpe fødegangen mere end før: De kendte jordemødre kan kaldes en gang om måneden til fødegangen i op til otte timer i deres rådighedsvagt og de kendte jordemødre skal tage alle regionens hjemmefødsler.

– Til gengæld er vi sikret hviletid med en lukket telefon og har bedre mulighed for at passe på hinanden. Så jeg tror, at den nye aftale er langtidsholdbar, siger Dorte Sloth Svendsen. Et minus er der dog ved ordningen, idet ikke helt så mange kvinder som før ender med at føde med en af de kendte jordemødre fra deres ordning.

– Der er mindre kendthed nu, selvom vi prøver at spare på vores rådighedstid for eksempel ved, at det er det konventionelle system, der starter igangsættelse op på vores gravide. Hvor vi tidligere kunne sikre kendt jordemoder til 90 procent af de fødende, så er vi nu sandsynligvis nede på 75 procent, fortæller Dorte Sloth Svendsen, der godt kan savne den gamle ordning, hvor hun kendte alle kvinderne.

– Vi skal vænne os til, at der er mindre rendyrket kendthed i dag og accepten af, at sådan er det nu, skal smitte af på vores syn på og respekt for, at vi skal gå hjem efter 16 timers kald, siger Dorte Sloth Svendsen.

Fra der før var to jordemødre om et antal gravide, er der nu tre jordemødre i en ordning og det vil helt naturligt sætte begrænsninger for, hvor godt de gravide kan nå alle jordemødrene at kende.

– Vi prøver at nå at se alle kvinderne i graviditeten, men det kan ikke altid lade sig gøre. Vi har billeder af os alle tre hængende i jordemoderkonsultationen i Hadsund, der er vores distrikt. Og vi kommunikerer meget og detaljeret os jordemødre i mellem om stort og småt af betydning for kvinden og hendes familie. Vi kalder det kreativ kendthed, siger Dorte Sloth Svendsen.

Læs også de andre artikler i temaet Kendt jordemoder