Vi har nok glemt at kigge lidt ud

Vi lever endnu! Meldingen kommer fra brugerorganisationen Forældre og Fødsel, der deltog som NGO på Nordisk Jordmorforbunds kongres. Foreningens formand, Maria Lisette Jacobsen, blev så inspireret af mødet med de mange jordemødre, at hun efterfølgende har sendt dette indlæg til tidsskriftet og til landets jordemødre.

‘Hvor er det dejligt at se jer! – men hvor har I været?’ Den sætning tror jeg, at vi hørte mindst 50 gange, da vi stod med Forældre og Fødsels stand i NGO rummet i Bella Center til Nordisk Jordmorforbunds 18. kongres.

Som frivilligt foreningsmenneske var det en fantastisk dag at være med til. Sjældent tror jeg at have oplevet sådan en smittende motivation til at gøre en forskel. Vi oplevede i den grad at blive mødt af gensynsglæde! Mest kom denne glæde fra de jordemødre, der havde så mange år på bagen (og måske var blevet lidt grå i toppen), at de kunne huske foreningen i 70’erne og 80’erne, hvor vi nok må indrømme, at den stod noget stærkere som medspiller på svangreområdet. Det var virkelig inspirerende at høre fra folk, der “havde været der selv”. Et af problemerne med en frivillig forening, der tager sig af småbørnsområdet, er jo netop, at vores medlemmer som oftest kun er hos os i 2-4 år. Derfor er der masser af udfordringer – ikke kun med at kunne genfortælle den snart 40 årige historie, som foreningen har med sig, men også med at fastholde engagerede medlemmer, der tager aktiv del i det frivillige arbejde. Blot det at have en kontinuitet i bestyrelsen kan være vanskeligt og gode initiativer kan hurtigt drukne i bare det at holde praktisk liv i foreningen.

Ingen undskyldning
Det er naturligvis ikke en undskyldning, for vilkårene er jo de samme som for 30 år siden. Dengang var småbørnsfamilier også pressede med hensyn til hverdag, uddannelse, job og familieliv. Men måske var tidens politiske ånd nemmere at forene med en aktiv hverdag. I dag findes der så mange forskellige tilbud til familierne, at det kan være vanskeligt for dem at se forcen i at være frivilligt aktiv.

Det kan jo i hvert fald være nogle af årsagerne. Vi må jo desværre erkende, at vores medlemstal har været stødt dalende de sidste ti år, og det er ikke alene på grund af ovenstående. Internt i foreningen har vi formentlig også været tilbøjelige til at fremme personlige kæpheste som fx det blide forældreskab, slyngebrug, hjemmefødsler og langtidsamning. Ikke at disse sager ikke stadig er vigtige kerneområder for os, men vi har nok glemt at kigge lidt ud og se behovet for vores tilstedeværelse på den store scene. Behovet for at høre brugernes stemme er bestemt ikke blevet mindre af, at sagerne, der kæmpes om nu, er blevet andre. Den nedskæringskniv, der drives over den sociale sektor, vil gå ud over samtlige kommende og nuværende børnefamilier, og står de faglige grupper som eneste oprørsmænd (m/k), vil debatten formentlig forstumme i argumentet om, at der blot ønskes bedre normeringer. Men ja, selvfølgelig ønskes der bedre normeringer, der ønskes mere ro, mere tid og mere tryghed til den enkelte. Vi ønsker kendt jordemoder, vi ønsker fødsels- og familieforberedende undervisning til alle, vi ønsker frie, oplyste og engagerede valg og vi ønsker, at den enkelte trygt kan benytte sygehusvæsenet i det omfang, der er behov og ønsker, at flerfødende kvinder kan blive på barselgangen og at den nybagte far kan overnatte og støtte mor i den første, fantastiske tid.

Rimeligt? Næppe …Urimelige ønsker? Næppe — men desværre urealistiske efterhånden. Og hvor er det tragisk. Men vi er måske ikke uden skyld, da vi som brugerforening ikke har været gode nok til at råbe op og sætte foden ned. Men håbet er lysegrønt … Vi håber, at vi i den nærmeste fremtid kan indlede et godt samarbejde med flere aktører på området, ikke mindst med Jordemoderforeningen og derved styrke vores egen indsats på området. Vi håber dermed også, at vi bliver i stand til at udbrede kendskabet og forståelsen for vores berettigelse for de gravide, de fødende og forældrene. Vi vil gerne give dem muligheden for at se vores forening som en instans, der er behov for og som har brug for frivillige kræfter og støtte.

Vores håb til jer jordemødre er derfor også, at I i jeres sparsomme konsultationstid vil bruge et par sekunder til at fortælle om vores forening, om vores fantastiske ammerådgivning, som jo fortsat tilbydes “døgnet rundt” på frivillig basis af vores uddannede ammerådgivere, om vores emnerådgivning og i det hele taget om muligheden for at være med til at gøre en forskel på området.

Man kan jo desværre ikke leve af kærlighed og kildevand eller gode intentioner alene, så foreslå jeres konsultation at tegne et abonnement på vores dejlige medlemsblad (udkommer 8 gange årligt og er fyldt med fødselsberetninger og tanker fra jeres egen målgruppe — 380 kr/år). Vi mener selv, at vi er et godt og nærværende alternativ til de mange forskellige glitterblade fyldt med annoncer på uundværligt babyudstyr … Besøg også gerne vores website www.fogf.dk og husk at få vores gratis foldere (med ammerådgivningens telefonnumre) bestilt ved Landskontoret på fogf@fogf.dk eller tlf. 70 23 14 00.

Vi høres ved!

Internt i foreningen har vi formentlig også været tilbøjelige til at fremme personlige kæpheste som fx det blide forældreskab, slyngebrug, hjemmefødsler og langtidsamning.
Maria Lisette Jacobsen, Formand for Forældre & Fødsel