Vi fødes alle ulige

De fleste gravide er sårbare. Men nogle er mere sårbare end andre, og derfor er flere af landets fødesteder begyndt at prioritere en solid, tværfaglig støtte til de ensomme og angste, psykisk ustabile, socialt svage, spiseforstyrrede eller traumatiserede vordende mødre.

Sociale og psykiske problemer vejer tungt hos de gravide, der har brug for hjælp i familiecentret på Odense Universitetshospital, men antallet af spiseforstyrrede gravide med behov for psykologhjælp er markant voksende.

Ifølge en opgørelse, som Karen Margrethe Hansen har lavet, var i alt 169 gravide tilknyttet centret i 2005, heraf 61 med sociale problemer, 61 med psykiske problemer, 18 med misbrugsproblemer og 29 af anden årsag såsom spiseforstyrrelser, tidligere dødfødt barn eller alvorlige fysiske lidelser.

De gravide med spiseforstyrrelser henvises typisk, fordi de kaster op i sygelig grad (hyperemesis), men erfaringen er, at de er vanskelige at hjælpe.

– Deres problemer bliver ikke afhjulpet af en graviditet, tværtimod, understreger Karen Margrethe Hansen. ´

Det er psykolog Ingrid Otte, der primært tager sig af disse kvinder, der for flertallets vedkommende lider af bulimi. – De har vældig svært ved at acceptere de forandringer, graviditeten medfører for deres krop og psyke. De føler, at de mister kontrollen, og nogle får oplevelsen af at blive invaderet, beskriver Ingrid Otte.

Pigerne reagerer typisk med voldsomme opkastninger, og de har brug for hjælp til at knytte sig til barnet. Det får de på familiecentret, forklarer psykologen.