Velkommen til England

Jordemødre og studerende strømmede til informationsmøder med engelske jordemødre, der gerne vil have danske kolleger.

Danske og engelske jordemødres arbejdsforhold ligner på mange områder hinanden. På et væsentligt område adskiller deres og vores betingelser sig dog væsentlig: I England er der mangel på jordemoderarbejdskraft, I Danmark stiger ledigheden særligt blandt de nyuddannede eksplosivt.

Jordemoderforeningen har taget en række initiativer for at modvirke den stigende ledighed og samtidig udbrede kendskabet blandt politikere og arbejdsgivere om de brede kompetencer, som jordemoderens grunduddannelse giver. Det har resulteret i, at der på blandt andet flere barselafdelinger eftersøges jordemødre, når der er ledige stillinger, hvor stillingerne tidligere var forbeholdt sygeplejersker. På andre sygehuse er det besluttet, at hvor både sygeplejersker og jordemødre er relevante at ansætte, så tilstræber man en lige fordeling af de to faggrupper.

Jordemoderforeningen har desuden indgået samarbejde med engelske rekrutteringsfirmaer, der annoncerer i Tidsskrift for Jordemødre og var til stede ved Nordisk Jordmorforbunds kongres i juni. Senest har foreningen samarbejdet med ledere fra fødesteder i det østlige England om at opnå kontakt med potentielle danske ansøgere til jordemoderstillinger.

Samarbejdet resulterede i en hvervekampagne på de tre danske uddannelsessteder, der i midten af januar havde besøg af to engelske lederrepræsentanter. De engelske jordemødre fortalte om mulighederne for at få ansættelse på de engelske fødesteder, om introduktion osv.

I alt ca. 100 jordemødre deltog i møderne, primært helt nyuddannede eller tæt på eksamensdato.

De to jordemoderledere Sally Ashton-May (tv) og Birte Harlev Lam var i Danmark for at fortælle uddannede jordemødre og studerende om muligheden for at få job på fødesteder i England. De kunne fortælle de mange fremmødte, at danske jordemødres kompetencer fuldt ud dækker de opgaver og det ansvar,
som jordemødre står med på en engelsk fødeafdeling. Der er mere travlt på de engelske fødeafdelinger, erkender de, men til gengæld udfordringer i form af et bredere virksomhedsområde, der blandt omfatter hjemmebesøg og barselperioden.
– Vi spurgte efter hvert møde, hvor mange, der var seriøst interesserede
i at komme til England, og der var i alt omkring 35, der sagde ja. Det er selvfølgelig ikke en konkret aftale, men det var heller ikke målet med turen,
fortæller Birte Harlev-Lam.

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt et udvalg af deltagerne om deres mål med at deltage i møderne, ønsker for fremtiden osv.

Spørgsmål:
1. Hvornår afslutter/afsluttede du grunduddannelsen?
2. Har du tro på, at du kan få arbejde (tidsbegrænset eller fast) i Danmark?
3. Hvorfor deltog du i mødet med repræsentanter for engelske fødesteder/mulige fremtidige arbejdspladser for danske jordemødre?
4. Ville et job i England være en nødløsning for dig eller en kærkommen udfordring?
5. Har mødet ændret noget i dine fremtidige jobplaner?Lærke Svarrer


1. Det gjorde jeg den 21. januar 2011
2. Ja lidt. Jeg har i hvert fald håbet meget på det. Jeg har kunne se, der skete lidt (barsel, sygdom mm) på mit kliniksted og håbede her at kunne får en fod inden for.
3. Sådan som situationen ser ud lige nu, kan vi (nyuddannede jordemødre) ikke være kræsne. Jeg vil gerne holde alle døre åbne. Jeg vil gøre (næsten) alt for at komme ud og udføre dette skønne erhverv.
4. Helt klart en nødløsning. Jeg søger alt, hvad der er at få i Danmark (opfordret og uopfordret), selvom man selvfølgelig har nogle favoritsteder. Hvis jeg inden for en nær fremtid (1/2-1 år) stadig ikke har fået foden inden for på en fødegang, vil jeg overveje at tage til England.
5. Jeg vil ikke sige, mødet har ændret mine planer. Men jeg er bestemt mere åben over for muligheden for at søge udenlandsk. Måske også om ti år hvis man der føler man savner nogle udfordringer i sin hverdag.Karina Mulvad


1. Den 25. januar 2011 fra UCN.
2. Nej. Jeg har kun sendt en uopfordret ansøgning til mit praktiksted. Der kunne jeg blive afløser. Jeg valgte i november at søge til England, da jeg hellere ville have en fast stilling end nogle små-vikariater på forskellige fødesteder rundt om i landet.
3. Jeg havde allerede kontakt med Medacs (engelsk rekrutteringsfirma, red.) og skulle faktisk til jobsamtale i London samme uge. Så jeg deltog for at få nogle tips til jobsamtalen og fordi, der sikkert var andre brugbare råd at få.
4. Jeg har hele tiden vidst, at jeg ville til England at arbejde (havde også min valgfri periode i Eastbourne), men jeg ville gerne have haft lidt erfaring fra Danmark først. Men når det nu ikke kunne være anderledes, tager jeg det helt klart som en udfordring og ikke en nødløsning.
5. Egentligt ikke, da jeg allerede var langt i processen med jobsøgning. Jeg har fået et job på Queens Hospital i London fra april, men selvom jeg ikke søgte et job i East Anglia, var jeg meget glad for at deltage ved mødet og synes helt klart, der var en masse brugbar information.Eva Østergaard

1. September 2010
2. Nej
j3. Jeg syntes, det kunne være spændende at høre lidt om, hvad de kan tilbyde af forhold i England, når nu jobsituationen ser ud, som den gør i Danmark. Som ledig tænkte jeg også, at jeg i det mindste kunne tage ud og deltage i mødet, også selvom jeg på forhånd ikke tænkte, at det ville være en mulighed for mig.
4. En absolut nødløsning, sådan som min familie-situation ser ud. Tænker, at det kunne være rigtig spændende, men min mand kan desværre ikke tage med mig til England, idet han er selvstændig landmand. Og jeg synes ikke, at pendling er en mulighed for mig heller, når vi har små børn.
5. Nej. Jeg kan stadig ikke se job i udlandet som en løsning for mig. Desværre, for mit indtryk var, at det ville være både udfordrende og spændende.Diana Regitze Kjærulff


1. Jeg afslutter jordemoderuddannelsen fra UCN i juni 2011.
2. Lige nu ser det sort ud med at få job i Danmark, fordi der er ansættelsesstop på mange af de afdelinger, hvor jeg kan søge og ønsker at arbejde. Især har jeg som nyuddannet jordemoder ønske om at komme i arbejde på en fødegang eller på en svangre og barselgang. Desværre er der mange kompetente jordemødre, der går arbejdsløse og flere kommertil. Jeg tvivler ikke på mine egne kompetencer, og ved at jeg ville blive en god medarbejder, hvor end jeg måtte få job. Det har desværre en meget lille betydning i disse tider med besparelser, der rammer vores fag bredt.
3. Jeg har som jordemoderstuderende været tre måneder i Belfast, Nordirland, for at udfordre mig selv, opleve en anden praksis og dermed fundere over en anden måde at praktisere jordemoderkundskab på. Det var anderledes på mange måder, men spændende at opleve hvor mange fagligt udfordrende områder vi går glip af at varetage i Danmark.Grunden til at jeg deltog i mødet var at overveje alle muligheder for at komme i job efter endt uddannelse. Jeg tror på, at hvis man hurtigt får mulighed for at praktisere, om det er i Danmark eller udenlands, vil det naturligt øge ens jordemoderfaglige kompetencer og dermed øge chancerne for i fremtiden at få job i Danmark.
4. At skulle arbejde i England ville helt klart være en udfordring på mange måder, men som jeg ser det, en positiv udfordring. Jeg tror, det er sundt for alle at komme ud og opleve andre kulturer og måder at praktisere jordemoderkundskab på. Og forhåbentligt vil det styrke mig i debatten om fremtidens strukturering af jordemoderkundskaben i Danmark. Jeg er født og opvokset i Danmark og bliver uddannet dansk jordemoder. Derfor er det dansk jordemoder, jeg er og det vil jeg altid være. Derfor berører det mig meget, at jeg ikke selv kan vælge, hvornår jeg ønsker at prøve kræfter med udlandet.
5. Efter mødet er jeg klar på at rejse til England, hvis jeg ikke formår at finde arbejde i Danmark. Jeg kender til strukturen i deres sundhedssystem indefra, hvilket jeg ser som en klar fordel, for det er anderledes derovre. Der ligger en masse udfordringer og venter, og mange af de kompetencer vi opnår igennem jordemoderuddannelsen i Danmark, får jeg mulighed for at varetage i England. Derfor er jeg absolut åben overfor en fremtid i England. Under mødet fik jeg en god fornemmelse af, hvad de søger og hvad de har at tilbyde af faglige udfordringer. Specielt deres rotationsordning er jeg meget begejstret for. Det giver mig mulighed for at opretholde og styrke kompetencer indenfor det brede spekter, som vi i den danske svangreomsorg forsøger at implementere. Det har også stor betydning at få at vide, at danske jordemødre, med deres kompetencer, er særdeles eftertragtede i England, og at de vil gå langt for, at vi skal falde godt til.Annemette Brøndum Høegh


1. Jeg skal til bacheloreksamen den 25. januar 2011
2. Nej desværre tror jeg, løbet er ved at være kørt med hensyn til job her hjemme. Men håber jo på det bedste og jeg søger alle de stillinger, jeg kan komme til.
3. Jeg synes det lød spændende og som en mulighed for mig således, jeg kan få lidt erfaring for senere at få et job i Danmark.
4. Det ville være et godt alternativ til et job i Danmark. Jeg ville, hvis det var muligt, blive boende sammen med min mand. Men for en afgrænset periode bliver det en spændende udfordring, som jeg ser frem til.
5. Jeg er blevet mere overbevist om, at en tur til England ville være en god ide. På mødet lød det til, at vi ville blive taget godt imod, og at de ville tage hånd om os med hensyn til det faglige og sociale aspekt. Jeg blev fristet til virkelig at gøre noget ved det, der ellers bare var en fjern mulighed.Anja Brockdorff Nielsen

1. Den 17. januar 2011 var jeg til bacheloreksamen
2. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få arbejde i Danmark, vikariat eller fast. Men stillingerne er meget få og vi er mange om buddet, og derfor har jeg da også gjort mig mange tanker om muligheder udenfor landet. Det er drømmen at komme til at arbejde i Danmark så det er det, jeg kæmper for.
3. Situationen for jordemødre i Danmark er tilspidset pt., og derfor syntes jeg det var oplagt at høre om jobmulighederne i England. Erfaring er vigtig for at have bedre muligheder for at få et job herhjemme, og derfor er det aktuelt for mig at søge denne erfaring andre steder for at kunne opnå mit mål om at komme til at arbejde i Danmark.
4. Det ville nok være en kombination, men nødløsning ville nok veje tungere end udfordring.
5. Det var dejligt med en masse information, og jeg føler ikke længere, at det er udelukket at tage til England. Det lød attraktivt og der var mange gode ting. Drømmen er stadig at få arbejde i Danmark, men England er da helt sikkert blevet overvejet meget efter mødet.Læs flere beretninger fra deltagere på mødet