Valgfri periode: Et overset værktøj i jordemodertasken: Massage

Graviditetsgener som bl.a. ødemer, lænde- og bækkensmerter, angst og nervøsitet omkring den forestående fødsel kan afhjælpes af gravidmassage.

Jeg har i forbindelse med min praktik mødt rigtig mange gravide med graviditetsrelaterede bækkensmerter. For at lære mere om at behandle disse smerter, tog jeg et kursus i gravidmassage. Under kurset blev jeg klar over, at gravidmassage kunne meget mere end at behandle graviditetsrelaterede bækkensmerter.

Mange tror, at massage er en ny måde at hjælpe gravide på, men jordemoder Bente Nørgård har arbejdet med gravidmassage i årevis. Bente Nørgård har sin egen klinik for gravidmassage og underviser i gravidmassage. Det er hendes erfaring, at massage afhjælper ødemer, lægkramper, bækken- og lændesmerter, spændingshovedpine, dårlig søvn og fordøjelsesbesvær. Massage hjælper desuden mod mere psykiske gener som angst, stress og nervøsitet. Dette skyldes, ifølge Bente Nørgård, at massagen hjælper gravide til at komme i kontakt med dem selv og deres krop,og at de gennem en øget kropsbevidsthed opnår en bedre psykisk balance.

Den øgede kropsbevidsthed gør også gravide mere sensitive over for barnet, og de oplever derfor en større kontakt med deres barn. Gravidmassage hjælper derfor også til at styrke mor-barn kontakten (1, 2).

Randomiseret undersøgelse
En amerikansk undersøgelse tyder på, at der er evidens for gravidmassagens effekt.

I undersøgelsen blev 26 gravide kvinder randomiseret til gravidmassage eller dyb muskelafspænding to gange om ugen i fem uger.

Gravidmassagegruppen følte sig mindre nervøse, var i bedre humør, havde færre rygsmerter og sov bedre om natten på undersøgelsens sidste dag. Flere kvinder i gravidmassagegruppen følte, de havde god kontakt med deres ufødte barn end kvinderne i afspændingsgruppen.

Undersøgelsens eksterne validitet er vanskelig at tolke, fordi der mangler flere vigtige oplysninger i artiklens metodeafsnit og diskussion. Undersøgelsens interne validitet er imidlertid god, og der er derfor god grund til at tro på gravidmassagens effekt (3).

En blid massage
Gravidmassage kan udføres som en fod- og benmassage, en siddende rygmassage eller en massage af hele kroppen. Massageformen vælges ud fra den gravide kvindes behov, men også ud fra, hvor meget tid, der kan afsættes til massagen. Gravidmassage er som udgangspunkt en meget blid og befordrende massage, som blandt andet afslapper og beroliger den gravide kvinde, men den kan suppleres med en mere dybdegående massage til afhjælpning af eksempelvis ødemer og muskelrelaterede smerter (1).

Gravidmassage vil være oplagt at bruge som en henvisningsmulighed i konsultationen. Jordemødre kan desuden udvide deres arbejdsområde med et kursus i gravidmassage. Gravidmassage kan på den måde blive en del af behandlingen på svangre- og fødegangen, hvor jordemoderen får endnu en mulighed for at hjælpe gravide med at lindre fysiske og psykiske gener på en imødekommende og skånsom måde.

Litteraturhenvisning

  • Nørgård, B & Ness, 2009, Gravid massage.
  • Nordlys massageskole, Silkeborg.
  • Busk, M, 2010, Interview med jordemoder Bente Nørgård.
  • Field, T 1999, ’Pregnant women benefit from massage therapy’,
  • Journal of psychosomatic Obstetrics & Gynecology, vol. 20, nr. 1, s. 31-38.

Mette Busk er studerende ved University College Nordjylland og bliver færdig i juni 2010.