Vægttab med enkle midler

Jordemoder Jane Simonsen foreslår, at kurser for overvægtige gravide bliver et stående tilbud på lige fod med rygestopkurserne. I hendes lille konsultation i Korsør er det lykkedes at få BMI-tallet ned med meget simple midler, og nu hopper hele Vestsjællands Amt med på vognen.


Ind imellem lå de flade af grin. Dagbogsnotaterne over, hvad hver enkelt havde spist og drukket, blev læst op i gruppen, og selv om en del af de overvægtige gravide dermed afslørede sig selv med brødebetyngede beretninger om tommetykt tandsmør og forbudte flødekager, så udløste det ikke forargede miner, men derimod dyb forståelse og ofte også et forløsende grin.
– Selvfølgelig falder alle i engang imellem. Det skal der være plads til. Jeg tror, det er meget vigtigt, at man kan se det humoristiske i de situationer, man havner i, når man prøver at ændre kostvaner, siger Jane Simonsen.
Dagbogsnotaterne var et af hendes effektive pædagogiske virkemidler på kostprojektet for overvægtige gravide i Korsør.
– Det er et godt redskab til at skabe selvindsigt. Man bliver bevidst om, hvor meget man spiser i løbet af en dag, og så er det med til at fastholde nogle tanker, som er vigtige i processen, forklarer Jane Simonsen.
For eksempel overvejer man det nok en ekstra gang, når man åbner køleskabet: Hvorfor spiser jeg egentlig nu? Er jeg sulten, eller hvad? 
– Og det, tror jeg, er meget vigtigt at tænke over. Overvægt er jo primært en psykisk ting, fastslår Jane Simonsen.

Tilgængelighed
Hendes egen forklaring på, at kostprojektet i Korsør blev en succes med et samlet vægttab på fire kilo før og efter graviditet, er, at setup’et var så enkelt, som det næsten kunne blive. Jane Simonsen spurgte indledningsvist de gravide i sin konsultation, om de ville deltage.
– Ud af de 170 gravide, jeg har haft kontakt til i projektperioden, har 23 haft et ønske om at ændre livsstil, siger hun.
Kriteriet for at deltage var et BMI på 27 eller derover, og de 23 deltagere blev tilbudt en individuel, motiverende samtale plus kostanamnese samt otte gruppemøder. Emnerne her var bevidstgørelse om egen adfærd, opmuntring til at afskaffe usunde vaner og til at komme ud at gå nogle ture med barnevognen i stedet for at se tv og til at føre dagbog.
– Det var mig, der stod for hele forløbet, og det tror jeg, betyder noget for følelsen af at blive forstået. Altså at det kun er én person, man skal forholde sig til, siger Jane Simonsen.
Desuden foregik det hele i konsultationslokalerne i bekvem afstand for de fleste deltagere og med mulighed for at medbringe børn og barnevogne.
– Jeg tror, det kan gøres på mange måder, men for mig at se er enkelheden et nøgleord, siger Jane Simonsen, der har suppleret sin 30 år gamle jordemoderuddannelse med kurser i sund kost og livsstil samt i den motiverende samtale.
Det sidste er nok så vigtigt. Jane Simonsen understreger, at det eneste, man ikke må gøre over for overvægtige gravide, er at løfte pegefingre. Det handler om at kunne visualisere fordelene ved en adfærdsændring og ulemperne ved at undlade. Nøjagtig lige som man gør på rygestopkurserne.

Et skridt af gangen
Og så handler det også om ikke at forvente mirakler. Højest små skridt i den rigtige retning.
– For overvægtige er det første svære skridt at lære at vælge fra. For eksempel kan man vedtage, at man vil holde op med at drikke cola hver dag. Så er de første seks kilo allerede hjemme på årsplan, anskueliggør Jane Simonsen.
Næste skridt kan være at begynde at spise flere gulerødder. Og hvis det også lykkes, så måske koble en daglig gåtur med barnevognen på programmet.
– Man kan ikke ændre alt på én gang. Man er nødt til at lade den ene ting tage den næste, forklarer Jane Simonsen.
At få de unge kvinder – eller deres mænd – til at lave mad til familien hver dag, er for eksempel en temmelig stor omvæltning.
– De unge familier bruger jo ikke de flotte køkkener, de har. Mange kvinder prioriterer simpelthen ikke det at lave et aftensmåltid til familien, og det tror jeg er en meget væsentlig ting at tage fat på, understreger Jane Simonsen, der derfor har snakket en del om madplaner og disciplinerede indkøbsvaner med sine kursister.

Tilbud – ikke udskillelse
Efter Jane Simonsens positive resultater i Korsør, har Vestsjællands amtsråd besluttet at indføre vægtkurser som et tilbud i hele amtet. I 2006 er der i første omgang bevilget penge til, at 20 gravide kan komme på kursus.
Det bliver organiseret sådan, at jordemoderen spørger de overvægtige gravide ved første konsultation, om de har lyst til at komme på kursus. Siger de ja tak, bliver de sendt videre til en motiverende samtale hos Jane Simonsen, der herefter samler dem i grupper á fem, der mødes hver anden uge året igennem. Altså både før og efter fødslen.
– Vi er ikke interesserede i at udskille alle gravide med et BMI på over 25. Folk må selv bestemme, så jeg er da spændt på, hvor mange, der kommer, siger Jane Simonsen, der i sit eget projekt registrerede en stor interesse. Her var det 87 procent af alle overvægtige gravide, der tog imod tilbuddet.

Minus fire kilo
Jane Simonsens kostprojekt er gennemført i jordemoderkonsultationen i Korsør. Målet var at motivere til ændret livsstil, at begrænse vægtøgningen i graviditeten til seks kilo – og at vedligeholde de gode resultater også efter graviditeten.

  •  Inden de blev gravide, vejede kvinderne i Jane Simonsens projekt 96 kilo i snit og havde et BMI-tal på 33.
  • Efter fødslen og vægtkurset var de 17 kvinder, der gennemførte, nede på 92 kilo i snit svarende til et BMI på 32. Den samlede vægtforskel var altså minus 4 kilo.
  • 23 kvinder deltog i kurset fra starten. Heraf har de 22 besvaret et spørgeskema om deres oplevelse af forløbet: 15 følte sig fuldt ud bakket op af familien, 13 har haft held til at ændre hele familiens kostvaner, 16 har ændret familiens indkøbsvaner og 7 har ændret motionsvaner.
  • Ingen af kvinderne i projektet udviklede diabetes i graviditeten
  • Resultaterne er bearbejdet af Susanne Wolff, Ph.D. og cand. scient i human ernæring.

Tunge tal
I Vestsjællands Amt har 15 procent af den samlede befolkning et BMI over 27, og heraf har de 10 procent et BMI på over 30, svarende til svær overvægt. Det gør Vestsjællands Amt til et af de tungeste amter i landet.Nye tal viser imidlertid, at antallet af unge overvægtige kvinder er markant højere.

– Efter vi er begyndt at screene for diabetes, har vi fået et mere sikkert statistisk grundlag, og herudfra kan vi se, at cirka 30 procent af de gravide har et BMI på over eller lig med 28. Det er en meget kedelig udvikling, konstaterer Jane Simonsen.Jane Simonsen startede projekt "Overvægtige gravide i Korsør” i september 2002, hvor deltagerne kom fra Jane Simonsens egen konsultation. Projektet blev afsluttet maj 2005. På baggrund af dette "Pilotprojekt” vedtog Vestsjællands Amt i oktober 2005 at give et tilbud til alle overvægtige gravide i amtet om at deltage i konsultationer med fokus på bedre kostvaner og motion.